Climber Worldwide

Bättre service till givarna sparar tid och pengar för Blodcentralen

Tydlig statistik har gett Blodcentralen i Stockholm bättre överblick över sina givare. Det har lett till nya rutiner för bland annat nyregistrering, där man nu kan ta emot nya blodgivare på ett mer effektivt sätt – och därmed spara både tid och pengar.

Bakgrund:
MÅNGA TESTER I ONÖDAN
Varje år kommer över 12 000 personer till Blodcentralen och vill bli blodgivare. Blodgivaren måste ha ett blodvärde Hb (hemoglobin) över 125 gram/liter för kvinnor och 135 för män. Vid första mötet tas blodprov som sedan skickas på analys för att mäta Hb och andra värden för att se om givaren är lämplig. Först några dagar senare kommer resultatet, vilket i många fall har visat att blodvärdet varit för lågt eller behöver kontrolleras på nytt. Det betyder att den potentiella givaren tidigare har behövt göra flera besök på över en halvtimme per gång innan de fått veta om de kan bli blodgivare.

Utmaning:
FLER LÄMPLIGA GIVARE

Blodcentralen ville ta reda på hur många av de 12 000 nyregistrerade givarna som hade för lågt blodvärde. Besöken och kostsamma analyser tog tid och resurser från både potentiella givare – och från landstinget.

 

»Vårt fokus är att det ska vara säkert att ge och få blod. Vi är alltid ute efter att ge våra givare en god service, och Qlik har gett oss en bild av vad vi kan utveckla i våra rutiner och samtidigt kunna göra stora besparingar.«

// MARIA KVIST – Biträdande Överläkare, Blodcentralen och Karolinska Universitetssjukhuset

Lösning:
BÄTTRE KÄNNEDOM OM GIVARNAS HISTORIK, ÅLDER, KÖN OCH BETEENDE

Genom att samla data från Stockholms läns blodcentraler och blodbussar i Qlik fick Blodcentralen en överblick över sina givare. Här hämtades information om bland annat antal givare, kön, åldersfördelning, hälsodeklarationer, blodvärde med mera. Siffrorna visade att hela 2 000 av 12 000 potentiella givare hade för lågt blodvärde, och bland dessa var majoriteten unga kvinnor i åldern 18-30 år.

Resultat:
MER LÖNSAMMA RUTINER

Överblicken av data i Qlik-applikationen har lett till förändringar i rutinerna vid nyregistrering på Blodcentralen och i blodbussar. De nya rutinerna gör att man kan spara in ca 2 000 virustester, personalresurser och administration. Redan vid första besöket ska nu potentiella givare testas med ett enkelt stick i fingret – och får direkt svar om blodvärdet är tillräckligt högt. Först om Hb-värdet är godkänt, skickas blodet på virustester och annan screening för att godkänna personen som blodgivare.

Övergripande bild över antal besök
Baserat på statistiken i Qlik har Blodcentralen kunnat få en bild av hur ofta de befintliga blodgivarna ger blod och hur utskicken av kallelser behöver ändras i relation till blodvärdet. Därmed har Blodcentralen börjat kalla vissa givare endast en gång per år, och då med bättre resultat och tillräckliga värden så att givarna inte behöver komma in i onödan.

Underlag för nya satsningar
Statistiken kommer också att ligga till grund för framtida satsningar. Bland annat har man sett att givare i åldern 30–40 kommer till Blodcentralen mer sällan, eftersom de troligen upplever sig ha tidsbrist. Qlik gör att Blodcentralen kan öka tillgängligheten genom att använda statistiken när de planerar verksamheten.

Blodcentralen – I korthet

KUND
Blodcentralen Stockholm förser sjukhusen i Stockholms län med blod. Varje år tar man emot upp till 40 000 liter blod från cirka 56 000 givare via fyra blodcentraler och fem blodbussar. Blodcentralen är en del av Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset.

BEHOV
– Få bättre kunskap om blodgivarna.
– Förstå vilka och hur stor andel av de nyregistrerade givarna som har för lågt blodvärde.
– Minska andelen ”onödiga” besök för blodgivarna.

LÖSNING
En BI-lösning i Qlik som visar blodlager fördelat på blodgrupp och sammanställer information om blodgivarnas ålder, kön, blodvärde, hälsotillstånd och givarfrekvens.

FÖRDELAR
– Bättre service till blodgivarna.
– Smidigare rutiner vid nyregistrering av blodgivare och kraftigt minskade kostnader för virustester.
– Större kunskap om givarna och effektivare hantering av kallelser till blodgivning.

Kontakta oss!

Måste ni exportera data till Excel för att kunna analysera? Saknar du överblick när funktionerna arbetar var för sig? Vill du ha en källa till information? Vi ledde samarbetet med Blodcentralen. Hör av dig till oss så hjälper vi er att få bättre underlag för beslut.

Olof Malmström

BI Manager Manufacturing
olof.malmstrom@climber.se
+46 73 443 48 50

Agneta Isaksson

Projektledare
agneta.isaksson@climber.se
+46 76 306 58 48