Climber Worldwide

Infrastruktur för ett snabbt och säkert BI-verktyg

En BI-lösning måste stå på stadiga ben och fungera tillsammans med er befintliga it-miljö. Det handlar dels om vilken hårdvara ni behöver, dels om hur den ska konfigureras för att erbjuda rätt prestanda och säkerhet åt er BI-miljö. På Climber hanteras detta av ett internationellt team dedikerat BI infrastruktur och support för Qlik Sense, QlikView och Qlik NPrinting. Vi kallar dem Climber Expert Services, eftersom de har en unik inblick i alla delar av Qlik:s plattform och mer än 20 års it-erfarenhet. De arbetar nära Qlik, är ofta involverade i tester av nya produkter, och utför drygt 200 installationer och uppgraderingar varje år.

Business Intelligence Infrastructure

Vi hjälper er med:

– Arkitektur

– Hårdvara

– Installation

– Uppgradering

– Migrering

– Tester

– Utbildning

Så går det till

När vi inleder ett nytt BI-projekt utgår vi ifrån er it-miljö av idag och om ni har Qlik sedan tidigare. Vi tittar även på hur många som ska använda BI-lösningen och storleken på applikationerna. Baserat på det ritar vi upp er BI infrastruktur, hur den nya miljön ska se ut, specificerar vilken hårdvara ni bör komplettera med och hjälper er sedan att installera den nya plattformen. Då kan vi säkerställa att servern är uppsatt på rätt sätt, har tillräckliga prestanda och levererar som den ska för att er Qlik-lösning ska fungera optimalt. För att garantera en hållbar lösning över tid erbjuder vi även förvaltning, hosting, samt support i olika nivåer som bland annat inkluderar felsökning, avhjälpning och övervakning.

Teknisk analys och utvärdering

Laddar applikationerna långsamt? Kraschar miljön ofta? Har ni problem att hämta eller omforma data? Prestandaproblem orsakas ofta av en felkonfigurering eller feldesignade applikationer. Vid en teknisk analys gör vi en komplett genomgång av hela miljön med fokus på prestanda och säkerhet. Tillsammans med er it-avdelning går vi stegvis igenom både fysiska och virtuella konfigurationer, operativsystem samt Qlik backend och frontend. Resultatet sammanfattas i en rapport med rekommenderade åtgärder som kan genomföras på egen hand eller med vår hjälp.

BI Hosting

Vi erbjuder fysisk eller virtuell hosting av hela er Qlik-plattform, inklusive de produkter som tillhandahålls via våra partners. För fysisk hosting anlitar vi externa partners, samtidigt som vi bibehåller kontrollen över operativsystemet och Qlik-plattformen. För virtuell/Cloud hosting använder vi Azure/Amazon och underhåller då alla delar av miljön.

Krånglar er BI-miljö eller vill ni sätta upp en ny? Kontakta oss!

David Edvardsson

Climber Expert Services
david.edvardsson@climber.se
+46 73 964 75 22

Johan Levander

CTO & Ansvarig
Climber Expert Services

johan.levander@climber.se
+46 70 952 91 60