Climber Worldwide

En skalbar BI-plattform med Qlik som grund

BI-verktyget är centralt för att kunna fatta faktabaserade beslut och möjliggöra en datadriven kultur. Förutom att ge svar på era frågor genom att möjliggöra utforskning och analys av data måste verktyget också underlätta delning och samarbete kring informationen. Vi har valt att arbeta med Qlik:s analysplattform som vårt huvudsakliga BI-verktyg. Det integrerar vi med verktyg för budget och prognos, datalager och verksamhetsplanering för att täcka verksamhetens samlade analys- och rapporteringsbehov. Det ger en skalbar plattform för såväl den enskilda lösningen som spridning i hela organisationen. Vi har BI-verktyg för att passa alla situationer, Qlik Sense ger användare flexibilitet att skapa egna applikationer medan QlikView ger användaren en högre funktionalitet.

Intuitionen visar vägen

Ett bra BI-verktyg ska kunna hämta, lagra, förbereda och omvandla data till information på ett snabbt, smidigt och säkert sätt. Men det är i kopplingen mellan visuell översikt, era KPI:er, och möjligheten att analysera den bakomliggande informationen som verktyget spelar en avgörande roll. Traditionella verktyg tillåter linjär analys baserad på en förutbestämd datahierarki. Genom att arbeta med Qlik stödjer vi istället ett intuitivt sätt att utforska information. Ni får tillgång till hela den berättelse som gömmer sig i er data. Teknologin bakom Qlik bygger på associativ logik som förstår hur data hänger ihop och gör det möjligt att analysera informationen ur flera perspektiv. Som användare hjälper det dig att inte bara få svar på givna följdfrågor, utan även på mindre uppenbara som kanske döljer den verkliga insikten. Frågan ”Vilka kunder har köpt dessa produkter?” kanske berättar mindre om er verksamhet än ”Vilka av våra aktiva kunder har inte köpt de här produkterna?”. Det är så ni får svar på era frågor, kan utröna varför verksamheten går som den går och förstår hur ni kan förändra det.

Vi skräddarsyr lösningar för era unika analysbehov

Hur ni arbetar med uppföljning och analys är avgörande för hur lösningen utformas och vilka funktioner ni behöver. Vill ni dela information i interna och externa rapporter? Vilka enheter kommer att använda verktyget? Är responsivitet viktigt? Ska lösningen vara inbäddad och möjlig att nå via intranät eller webb? Vill ni arbeta utifrån en förutbestämd struktur eller vill ni bygga egna vyer och addera egen data? Qlik:s analysplattform rymmer flera olika produkter, och vad ni vill åstadkomma genom BI avgör vilka verktyg som är aktuella. Vi integrerar den också med verktyg för budget, prognos, verksamhetsstyrning och datalagerhantering. Vi skräddarsyr er lösning beroende på hur ni arbetar och vad ni vill kunna göra.

Qlik Sense

Få snabba och tydliga svar på era frågor med hjälp av visuell dataanalys i webbformat.

QlikView

Vänd, vrid och följ upp verksamheten på djupet med fördefinierad dataanalys.

Qlik NPrinting

Skicka skräddarsydda rapporter till utvalda mottagare vid en schemalagd tidpunkt.

Vizlib Extensions för Qlik Sense

Lägg till funktioner och visualiseringar som gör Qlik Sense enklare att använda.

Planacy

Effektivisera budget, prognos och planeringsprocesser.

Bizview

Budget, prognos och verksamhetsstyrning, kontrollerat och lättillgängligt.

Vill du veta mer om våra verktyg? Hör av dig till oss!

Per Liedberg

BI Manager
per.liedberg@climber.se
+46 765 26 98 26

Thomas Christian

Business Relationship Manager
thomas.christian@climber.se
+46 72 401 47 47