Climber Worldwide

Beslutsstödslösningar för en datadriven verksamhet

Era unika förutsättningar står alltid i centrum när vi inleder vår gemensamma resa mot ett faktabaserat beslutsfattande. Vi använder Qlik:s analysplattform för att tillgodose alla tänkbara behov av uppföljning, analys och rapportering. Hela BI-resan ryms inom ramen för vårt erbjudande så att ni kan vara säkra på att få förväntat värde av vårt samarbete. Vårt erbjudande omfattar:

Tjänster

Vill ni starta ett första projekt eller har ni redan en BI-plattform? Vi hjälper er med strategi, utveckling och implementation som inleder eller fortsätter er BI-resa.

 

VERKTYG

I Qlik:s plattform skapar vi en skräddarsydd lösning som är enkel att bygga ut. Era behov av uppföljning, analys och rapportering avgör vilka verktyg som är aktuella.