Climber Worldwide

HUR MÄTER MAN FRAMGÅNG I ARBETET MED BI?

– VÅR QLIK USAGE SURVEY GER SVAREN!

 

Det är ingen hemlighet att datadrivna företag presterar bättre än sina konkurrenter. Men även om de flesta idag använder BI-lösningar, känner många inte till hur man maximerar avkastningen av sin investering. För trots att svaret är enkelt (öka engagemanget / usage bland dina anställda!), är det svårt att få med sig alla ombord. Vi har nyligen genomfört en undersökning bland våra kunder för att förstå hur de använder BI, och hur vi kan hjälpa dem att få ut mer av sin BI-investering. Resultaten visar att nyckeln ligger i ökad data literacy och self-service BI bland anställda.

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT MED DATA LITERACY?

Data literacy är förmågan hos anställda att dra meningsfulla slutledningar från data, och att använda dem på ett sätt som gynnar organisationen. Self-service BI låter användaren sortera, analysera och visualisera data utan att blanda in organisationens BI- eller IT-team. Det hjälper helt enkelt anställda att hjälpa sig själva.

»DATA LITERACY ÄR FÖRMÅGAN ATT LÄSA, ARBETA MED, ANALYSERA OCH ARGUMENTERA MED DATA.« 

Lär dig tala det internationella dataspråket med Dan Sommer och Olof Malmström. En tvåminuters video som visar hur du lyckas med data literacy.

Vill du veta mer?

Anmäl dig här och ta del av vårt webinar med Jordan Morrow, Head of Data Literacy på Qlik, där han fokuserar på följande frågor och ämnen:

  • Hur data literate är du och din organisation?
  • Varför är data literacy så avgörande för verksamhetens resultat?
  • Vad kännetecknar en data-driven kultur?
  • Betydelsen av ledarskap och att leda med data.
  • Hur du kickstartar er data literacy strategi.

Är du ”data literate”?

RESULTATEN AV CLIMBERS QLIK USAGE SURVEY

Genom åren har vi upptäckt att framgångsrika organisationer etablerar en ”data-first” kultur som uppmuntrar användandet av data, med starkt stöd för att utgå från fakta i beslutsfattandet och en kultur som hyllar nyfikenhet och kritiskt tänkande. Du hittar de bästa måtten på BI-framgång i engagemanget, integreringen, inflytandet på beslutsprocessen och hur bra lösningen passar företagets verksamhet. Vi ville särskilja de faktorer som påverkar BI-framgång när du använder Qlik-baserade lösningar, och hur vi kan hjälpa dig att få ut mer av din investering. Undersökningen har skickats till våra BI-kontaker hos kunder i Storbritannien, Nederländerna, Finland och Sverige under juni och juli månad 2018. Nedan finner du en summering av resultaten och de huvudsakliga insikterna.

Stort tack till alla ni som tog er tid att genomföra undersökningen. Ert deltagande betyder mycket för oss.

How frequently do you use your Qlik Solution?

HUR MYCKET ANVÄNDER NI ER QLIK-LÖSNING?

I undersökningen svarade 63% att de såg Qlik som en affärskritisk lösning, och 51% använder Qlik dagligen. 41% ansåg att bättre utbildning skulle öka användandet, medan 51% menade att ökad self-service funktionalitet skulle attrahera fler användare. Högst användande sågs inom försäljning (78%), följt av finans (73%) och produktion (44%). Deltagarna i undersökningen trodde att de områden som mest skulle tjäna på ökat BI-användande var försäljning, finans, marknadsföring, produktion samt lager och logistik. Utbildning och brist på intresse sågs som de största hindren för framgång.

– VILKA FAKTORER INVERKAR PÅ QLIK-ANVÄNDNINGEN?

Kärnan i våra slutsatser är att den viktigaste förutsättningen för framgång när det gäller alla BI-system är acceptans – från både ledning och anställda. De anställdas träning och implementering av self-service verktygen är i fokus. Om anställda inte fått rätt träning i data literacy samt hur man inkorporerar och använder de beslutsstödjande verktygen i sitt dagliga arbete, kommer även den bästa BI-lösning inte att erbjuda mer än en snygg uppsättning färggranna grafer.

The main barriers for further Qlik Deployment

ÖVERSIKT DELTAGANDE FÖRETAG

Företagens storlek:
11 % har mer än 500 anställda och en årlig omsättning på 500 miljoner euro.
14 % har ca 250 anställda och en årlig omsättning på upp till 100 miljoner euro.

De svarandes befattning:
BI Beslutsfattare: CEO, CFO, Director of Supply Chain, Director of Operations, Head of Controlling etc.
BI Administratörer: Business Intelligence Manager, Head of BI, Head of Data & Analytics, Business Development Manager IT etc.
BI Utvecklare: Solution Architect, System Developer, Consultant, Data Scientist, System Specialist etc.
BI Användare:  Business Controller, Data Analyst, Financial Controller, Business Developer, Analyst etc.

ANALYS – ANVÄNDNING

Usage pattern
Business areas the benefit the most from increased Qlik Usage

För 63 % av företagen är Qlik en affärskritisk lösning, och 51 % använder den dagligen. 7 % kommenterade att Qlik är en BI-lösning, både kompletterande och affärskritisk, eller att det idag är en kompletterande lösning som är på väg att bli en affärskritisk lösning

Topp 5 affärsområden som skulle tjäna mest på en ökad användning av Qlik:

1. Försäljning 61 %
2. Finans 41 %
3. Marknadsföring 34 %
4. Produktion 29 %
5. Lager och logistik 27 %

Marknadsföring har den starkaste potentialen jämfört med dagens användning. IT samt upphandling och sourcing har lägst potential.

HINDER FÖR UTÖKAD QLIK-ANVÄNDNING

The main barriers for further Qlik Deployment
Barriers by persona

Topp 5 hinder för en utökad Qlik-användning:

De svarande företagen ombads ange flera svar.
1. 29 % ser brist på utbildning som det främsta hindret mot vidare Qlik-användning.
2. 27 % svarade att brist på funktioner var främsta orsaken.
3. 24 % svarade Övrigt och kommenterade kring utvecklingskostnader och licenser.
4. 22 % ansåg att de inte hade tillräckt många licenser.
5. 20 % svarade brist på intresse.

De främsta hindren varierar beroende på vem du frågar. Beslutsfattarna uppfattar kostnaden som det största hindret, jämfört med utvecklarna som ser utbildning och brist på intresse som de största hindren. Enligt användarna saknas funktioner i Qlik-lösningen, medan BI-administratörer ser behovet av fler licenser.

FAKTORER SOM SKULLE ÖKA ANVÄNDANDET AV QLIK

Enablers of Qlik Deployment in Organisations

Topp 5 faktorer för att öka användandet av Qlik i organisationen:

1. Ökad funktionalitet 51 %
2. Högre datakvalitet 41 %
3. Utbildning 41 %
4. Inbäddning i andra appar eller intranät 37 %
5. Förbättrad design 34 %

»BUSINESS INTELLIGENCE ROI: SVÅR ATT BERÄKNA, MEN YTTERST PÅTAGLIG.«

 

FYRA STEG FÖR ÖKAD BI-ANVÄNDNING I DIN ORGANISATION

1. Mät användningen!

Du har x antal licenser, men hur många använder egentligen er BI-lösning? När, till vad, och hur används den? Det första steget till ökad användning är att ta reda på om, hur och av vem lösningen används för att upptäcka eventuella hinder och se hur de bör åtgärdas. Vi har utvecklat en Qlik Sense-applikation som hjälper dig klarlägga hur verktyget används och om det stöder användarna som avsett. Med den kan du följa upp användarfrekvens, antal inloggningar – när och av vem, användarmönster, trender över tid, och mycket mer.

Lär dig mer genom att kontakta oss idag för att prova vår Qlik Sense-applikation!

Climber Qlik Usage App

2. Erbjud utbildning och support

Det är lätt att tro att jobbet är gjort när du lanserat din BI-lösning. Sanningen är att implementationen är en utmaning, och att det verkliga arbetet precis har börjat. Människor är upptagna och kommer alltid att prioritera verktyg som ger omedelbara fördelar. Därför är utbildning och träning, både initialt och över tid, absolut nödvändigt. Vi kan hjälpa dig med:

  • Basic Qlik utbildning: Bekanta dig med verktyget, hur du navigerar och de olika funktionerna.
  • Skräddarsydd utbildning: Träna i dina specifika applikationer. Vad är idén bakom, lösningens setup samt kopplingen mellan sidor, funktioner och genvägar?
  • Öppet hus: Den viktigaste återkopplingen uppstår när lösningen används. Praktisk support, onsite eller remote, när användarna kör fast är kanske grunden för ökad användning och värdefull feedback för förbättrad användarvänlighet.

Lär dig mer om våra olika utbildningsprogram här. Låter det intressant? Ta kontakt med oss så går vi vidare.

3. ADDERA MER FUNKTIONALITET

Använder du Qlik för att samla ihop data och exportera till Excel för vidare analys? Brist på funktionalitet ses av slutanvändare ofta som det största hindret. Men problemet kanske bara handlar om ett behov av mer träning och utbildning. Många användare vill även använda sitt Qlik-baserade BI-verktyg för andra typer av analyser. Det handlar om användarbehov, och att underlätta self-service för att de ska fortsätta använda verktyget och förstå alla dess möjligheter.

Extensions for Qlik Sense är ett smart sätt att öka funktionaliteten i Qlik och göra verktyget ännu enklare att använda. Exporterar dina användare data till Excel för att analysera där istället? Custom Report extension underlättar analyser och gör det enklare att undvika behovet av att exportera till Excel.

Kolla in de olika Qlik Sense extensions som finns här.

Qlik Sense Extensions

4. Förstärk användarupplevelsen

Nyckeln till ökad användning av ett verktyg, vilket som helst, är att förstärka användarupplevelsen. Visste du att den också går att mäta? Det kallas SUS score och mäter din BI-lösnings upplevda användarvänlighet. I en användbarhetsstudie hjälper vi dig att gå igenom dina applikationer. Studien baseras på ett anonymt test som riktar sig till användare i olika nivåer. Vi ber dem utföra vissa uppgifter för att se hur applikationen kan förbättras i navigation, design och funktionalitet för att öka användningen. Om du funderar på att byta från Qlik View till Qlik Sense är det här ett ypperligt tillfälle att se vad du bör tänka på när du vill återskapa eller bygga nya applikationer.

Vill du göra en användbarhetsstudie i en specifik applikation eller på hela din lösning? Vi skräddarsyr en studie för dig. Hör av dig!

VI HJÄLPER DIG NÅ ÖKAD DATA LITERACY OCH BI SELF-SERVICE BLAND DINA ANSTÄLLDA

Är du ny Qlik-användare eller vill du öka BI-engagemanget i din organisation? Vi hjälper dig att komplettera din existerande BI-plattform med nya lager av end-user self-service data discovery-verktyg, samt med utbildning för att hjälpa anställda förstå vilken data som är tillgänglig och hur man kan utnyttja den för att ta datadrivna beslut. Låter det intressant? Fyll i formuläret nedan eller kontakta oss!


Frågor? Kontakta oss!

Vill du veta mer om resultaten av vår Qlik Usage Survey? Om du har fler frågor eller söker mer information, kontakta oss så rätar vi ut dina frågetecken!

Magnus Petersson-Ahrholt

BI Manager Services
magnus.petersson-ahrholt@climber.se
+46 70 830 27 35