Climber Worldwide

Alla ska med

Det är i händerna på medarbetarna som en lösning blir mer än ett verktyg och information till insikter. Därför är implementering och att få igång användningen ett avgörande moment under BI-resan. Genom utbildning och regelbunden uppföljning säkerställer vi att användningen kommer igång på bred front, att medarbetarna får svar på sina frågor och att önskemål om förändringar fångas upp.

BI utbildning och Uppföljning

Vi hjälper er med:

– Utbildning

– Uppföljning

– Behörigheter

– Licensfrågor

– Anpassning

– Vidareutveckling

– Användarenkät

SÅ GÅR DET TILL

Utbildning av användarna ingår alltid i vår leverans av en ny BI-lösning, liksom introduktion för nya användare till befintliga applikationer. Kontinuerlig fortbildning är också en framgångsfaktor för att sprida användningen och se till att nya lösningar utnyttjas så effektivt som möjligt. Vi arrangerar även utbildningar för interna utvecklare där vi bygger applikationer tillsammans. Som en del i våra utbildningar tar vi även fram guidelines och annat utbildningsmaterial.

Medarbetarna visar vägen framåt

När användningen kommer igång följer lärdomarna. Behöver designen justeras? Stödjer gränssnittet processen? Har rätt personer behörighet? Är flödet logiskt? Används lösningen som det var tänkt? Via täta avstämningar stämmer vi av all återkoppling och fortsätter arbetet med ett kritiskt förhållningssätt för att se hur lösningen kan göras ännu bättre. Så upprätthåller vi användarnas engagemang och uppmuntrar till intern spridning.

Svårt att upprätthålla användandet?

Har ni en Qlik-lösning som inte används i den utsträckning ni önskar? Det är inte ovanligt att man efter att ha byggt en lösning med en eller flera applikationer har svårt att sprida användningen på grund av andra prioriteringar, bristande kunskap eller intresse bland medarbetarna. Fungerar hanteringen av behörigheter? Har de som ska ha tillgång faktiskt tillgång? Behöver ni hitta nya vägar att sprida informationen inom företaget? Vi hjälper er att se över utmaningarna på området och hur vi kan öka användningen för att ni ska få ut maximal effekt av er befintliga lösning.

Utbildning, uppföljning eller omstart? Kontakta oss!

Daniel Häggroth

Verksamhetskonsult
daniel.haggroth@climber.se
+46 73 537 10 26

Magnus Petersson-Ahrholt

Verksamhetskonsult
magnus.petersson-ahrholt@climber.se
+46 70 830 27 35