Climber Worldwide

Vår idé – medarbetarna först

Vi tror att datadrivna företag fattar bättre affärsbeslut. Men datadriven blir man inte genom att trycka på en knapp. En datadriven organisation utgår från all tillgänglig data för att utveckla sin verksamhet genom att ständigt relatera till de faktamässiga underlag som finns. Det är en långsiktig process, en Business Intelligence-resa som börjar med användarna. Vi kallar den resan för Creating Intelligent Business.

Creating Intelligent Business

Creating Intelligent Business är vår approach till Business Intelligence. Vi vet att ingen kan ert företag bättre än era egna medarbetare. Men har de verkligen tillgång till rätt information för att fatta rätt beslut?

Kunskap och erfarenhet bakom avgörande insikter

Data behöver kompletteras med kunskap och erfarenhet för att leda till avgörande insikter. En begränsad tillgång till data skapar ett begränsat utrymme för slutsatser. Våra lösningar ger snabb och enkel tillgång till all data, så att era medarbetare kan ägna sig åt analys i stället för informationsinsamling. Vi låter er frigöra den fulla kapaciteten hos medarbetarna i er organisation.

"Data är en förutsättning, business intelligence ett verktyg och medarbetarna möjliggörarna."

Våga lita på data

En datadriven kultur bygger på system, data, processer och människor. Det kräver system som samlar in och möjliggör visuell analys av data från interna och externa källor, samt processer som säkerställer datakvaliteten. Likaså krävs processer för hur medarbetarna arbetar med data och fattar beslut baserat på den.

En datadriven kultur

När alla led fungerar delar hela företaget en bild av verksamheten baserad på homogen data och gemensamma nyckeltal. Genom att samla all data i ett system och göra det tillgängligt för hela organisationen möjliggörs en kultur präglad av objektivitet, transparens och nyfikenhet. Ni litar på att informationen stämmer och vågar därför använda den som grund för beslut.

Datadriven Culture

Tänk stort, börja smått

Målet för BI-resan är att nå fram till ett datadrivet synsätt inom hela er organisation. Men resan måste börja någonstans, och den börjar där behovet av förändring är som störst. Vi ser på organisationen utifrån värdekedjan, sätter oss in i hur affärsmodellen fungerar och startar där BI kan tillföra mest värde. Det kan handla om ett kostsamt lager, en tidskrävande intern rapportering eller att förstå vad som påverkar försäljningsmarginalerna. Sedan går arbetet vidare med andra behov och potential inom övriga verksamhetsområden.

Business Intelligence Journey - Datadriven

Öka värdet över tid

När BI-lösningen är lanserad börjar det långsiktiga arbetet med att succesivt förbättra datakvalitet, användarupplevelse och tillgänglighet varefter användningen sprider sig och lösningen växer. Har rätt personer behörighet? Är lösningen enkel nog att använda? Får ni ut det värde ni förväntat er?

Hög kvalité ökar förtroendet

Vi utgår från system, data, processer och människor för att optimera värdet av er lösning och investering. Med ökad kvalitet ökar också förtroendet för data och det interna engagemanget. Då har ni alla ingredienser som krävs för att på bred front nå fram till fler faktabaserade beslut. Beslut som driver verksamheten framåt.

öka värde äver tid - datadriven

Hur börjar eller fortsätter vi er resa? Kontakta oss!

Jonas Grundström

Sales & Business Development Director
jonas.grundstrom@climber.se
+46 73 340 26 36

Olof Malmström

Verksamhetskonsult
olof.malmstrom@climber.se
+46 73 443 48 50