Climber Worldwide

Nyckeln till er egen berättelse

Ert företags samlade data berättar en historia, och vi hjälper er med verktyg för att tyda den berättelsen. Vi åskådliggör all data, visar varifrån den kommer och hur den är förankrad i er verksamhet. Det skapar en karta som kan visa vägen till att förbättra verksamheten. För oss är det Business Intelligence. Våra Business Intelligence-lösningar synliggör all information ni behöver för att genom faktabaserade beslut driva er verksamhet framåt.

Vad är Business Intelligence?

Business Intelligence, eller BI, handlar om att lita till data som grund för beslut om hur en verksamhet ska drivas. Ett klassiskt exempel är när London Transport i mars 1939 kartlade Londonbornas resmönster genom att samla in och manuellt gå igenom 4 miljoner tunnelbanebiljetter. Slutsatserna låg sedan till grund för utformningen av ny infrastruktur.

 

Business Intelligence

London den 8 mars 1939. Sortering av några av de 4 miljoner biljetter som samlats in i Londons tunnelbana. Att analysera alla biljetter tog sex månader.

Att dra nytta av data

4 miljoner biljetter är mycket, särskilt när man ska gå igenom dem manuellt. Ändå är det ingenting mot de datamängder ett företag förhåller sig till idag. För så stora mängder krävs ett Business Intelligence-verktyg som omvandlar data till användbar information. På så sätt kan ni ta kontroll över era dataflöden och utnyttja dem till er fördel. Vi bygger våra BI-lösningar i Qlik:s analysplattform, vars associativa modell bygger på att data sammanställs och sätts i samband med andra data för att skapa en bild av verksamheten. Resultatet är verifierbart och kan analyseras på djupet.

 

 

Business Intelligence John Snow

Kraften i det visuella

Ett BI-verktyg samlar, organiserar och presenterar data visuellt, vilket gör det möjligt att navigera i uppgifterna och analysera dem på flera nivåer för att förstå t ex vad som orsakat höga lagerkostnader, låg försäljning eller vad marknadsföringen faktiskt genererar i ROI. Ett historiskt exempel på vad man kan åstadkomma genom visuell dataanalys är ”Döden i brunnen”. I samband med det stora kolerautbrottet i London 1854 kunde läkaren John Snow, senare erkänd grundare av epidemiologin, bevisa sin tes att smittan var vattenburen. Han analyserade antalet fall och markerade dem i staplar på en karta för att härleda utbrottet till en vattenpump på Broad Street, som blivit kontaminerad av smittat avloppsvatten.

Läkaren John Snow spårade kolerautbrottet i London 1854 till en vattenpump på Broad Street genom visuell dataanalys.

Rätt fråga för rätt svar

John Snow kunde kartlägga kolerautbrottet för att han utgick från en avgränsad frågeställning. Han fokuserade på hushållens vattenförsörjning i stället för att se till andra faktorer som väder, klimat, trångboddhet, yrke eller symptom. För oss är nyckeltal och analys utgångspunkten när vi utformar en BI-lösning. Vi arbetar utifrån det så kallade DAR-konceptet som syftar till att kombinera nyckeltalsuppföljning och detaljerad analys. I överskådliga och skräddarsydda dashboards kan ni följa de nyckeltal som snabbt visar dagsläget. Verktyget gör det sedan möjligt att analysera informationen bakom nyckeltalen på djupet för att förstå vad som påverkat dem. Informationen kan även sammanställas i rapporter och spridas vidare internt.

Vad är er berättelse? Låt oss ta reda på det!

Olof Malmström

Verksamhetskonsult
olof.malmstrom@climber.se
+46 73 443 48 50

Agneta Isaksson

Verksamhetskonsult
agneta.isaksson@climber.se
+46 76 306 58 48