Climber Worldwide

En strategi förankrad i verksamheten

Vad vill ni veta? Vi har insikter och erfarenhet för att inleda er BI-resa på rätt sätt. Ett nytt BI-projekt inleds alltid med en gemensam workshop för att förstå affärsmodell, speciella utmaningar och möjligheter, liksom hur värde definieras och genereras i er verksamhet. Vi arbetar utifrån en värdekedja som bygger på era huvud- och stödfunktioner. Våra gemensamma insikter bestämmer sedan var vi inleder resan mot en värdeskapande BI-lösning. Fokus ligger på att säkerställa datakvalité, välfungerande besluts- och datahanteringsprocesser, samt att knyta strategin till ert dagliga arbete genom nyckeltal och uppföljning. Våra verksamhetskonsulter med erfarenhet av olika funktioner och branscher leder er genom hela resan.

Business Intelligence Journey - Datadriven

Vi hjälper er med:

– Informationsvalidering

– Värdering av data

– Organisationsstruktur

– Datakvalitet

– Beslutsprocesser

– Planering och uppföljning

– Nyckeltalsdefinitioner

Boka en Information Assessment Workshop!

Under en Information Assessment Workshop, eller förstudie, går vi igenom era processer kopplade till informationsinsamling, validering och spridning. Har olika grupper i bolaget olika versioner av siffror och KPI:er? Lägger ni mycket tid och manuellt arbete på att samla in information? Är informationsspridningen otillräcklig eller säkerheten bristfällig? Workshopen sammanfattas i ett dokument med förslag på hur informationshanteringen kan förbättras.

Har ni ett BI-verktyg men får inte resultat?

När en BI-lösning är lanserad börjar det långsiktiga arbetet med att succesivt förbättra kvalitet och tillgänglighet. Har rätt personer access? Får de svar på sina frågor? Matas data in på ett korrekt sätt? Laddar applikationerna som de ska?

När ni känner att det finns mer att hämta hjälper vi er att ta nästa steg. Tillsammans går vi igenom er nuvarande BI-plattform och era interna processer för att se vad som kan förbättras för att nå målen i lönsamhet och effektivitet.

öka värde äver tid - datadriven

Boka en Value Acceleration Workshop!

I en Value Acceleration Workshop fokuserar vi på ett eller flera av era affärsområden och analyserar dem ur ett system-, data-, process- och medarbetarperspektiv för att identifiera utmaningar, och hur ni ska fortsätta er BI-resa mot ännu bättre beslutsunderlag. Workshopen sammanfattas i ett dokument med förslag på hur vi går vidare och vad som är prioriterat.

Vi hjälper dig genom BI-resan.
Kontakta oss!

Jonas Grundström

Sales & Business Development Director
jonas.grundstrom@climber.se
+46 73 340 26 36

Agneta Isaksson

Verksamhetskonsult
agneta.isaksson@climber.se
+46 76 306 58 48