Climber Worldwide

QlikView – Ett flexibelt verktyg för fördefinierad dataanalys

Med QlikView är du inte längre hänvisad till statiska rapporter för att kunna analysera er verksamhet. QlikView är ett flexibelt och etablerat BI-verktyg för dataanalys och rapportering som sammanställer och visualiserar data från era olika källor och informationssystem. Ni kan följa era nyckeltal, se trender och utvecklingen över tid, samt undersöka orsakerna för att kunna fatta beslut om vad ni vill förändra.

Varför QlikView?

Idag används QlikView av företag världen över som ett visuellt styrverktyg. Genom att konsolidera data från exempelvis CRM, ERP och Excel i ett och samma verktyg får ni en komplett och centraliserad källa till information som speglar hela verksamheten.

FÖRDEFINIERAD ANALYS I FÄRDIGA APPLIKATIONER

I QlikView arbetar ni med så kallad fördefinierad analys – Guided Analytics – i färdiga BI-applikationer. Det innebär att ni förses med utförlig data att utforska och analysera via en uppsättning fördefinierade dashboards, grafer, tabeller och beräkningar. Genom att klicka och göra urval i applikationerna kan ni vända och vrida på informationen, titta på den ur olika perspektiv och analysera verksamheten ner på transaktionsnivå.

SNABBT, SÄKERT OCH KONTROLLERAT

QlikView komprimerar data upp till tio gånger och all data laddas upp till internminnet. Prestandan är därför hög och verktyget arbetar snabbt trots stora mängder data. Olika behörigheter styr vem som har tillgång till vilken information, och data och beräkningar är uppsatta enligt en kontrollerad och säker struktur.

Våra kunder berättar om QlikView!

DATA SOM RÄDDAR LIV – SÅ BLEV QLIKVIEW ETT OVÄRDERLIGT VERKTYG FÖR CANCERVÅRDEN

Två tredjedelar av alla barn som behandlats för cancer drabbas av biverkningar senare i livet. Barnonkologen Thomas Wiebe insåg tidigt vikten av att sammanställa deras behandlingshistorik. 2005 började han gå igenom pappersjournalerna från barn som behandlats och överlevt cancer i Södra sjukvårdsregionen. Nu har Climber gjort registret mer tillgängligt i QlikView – vilket redan lett till livsviktiga åtgärder.

I ett samarbete med Helena Linge, forskare vid Lunds Universitet, startades ett projekt att tillgängliggöra registret – som ibland omfattar hela 300 variabler per patient. Med hjälp av QlikView visualiserades informationen och gjorde den enkel att överblicka. 

>> Läs om hur QlikView bidrar till att nya cancerfall kan upptäckas tidigare …

ISTONE FICK BÄTTRE KONTROLL PÅ RESULTAT, KONSULTER OCH PROJEKT

En lösning i QlikView som sammanställer resultatet för alla 40 dotterbolag underlättade den ekonomiska rapporteringen för iStone. Det blev enklare att följa upp både projekt och konsulternas tid i detalj, samtidigt som belastningen på ekonomiavdelningen minskade.

– Med QlikView kan vi hitta fel i ett tidigt skede, både i projekt och konsultrapportering. Det gör att vi kan sätta in åtgärder i tid och säkerställa rätt fakturering, berättar Annelie Ekström Cardsjö, ekonomichef på iStone.

>> Läs mer om hur QlikView förenklat den ekonomiska rapporteringen …

BÄTTRE SERVICE TILL GIVARNA SPARAR TID OCH PENGAR FÖR BLODCENTRALEN

Tydlig statistik i QlikView har gett Blodcentralen i Stockholm bättre överblick över sina givare. Det har lett till nya rutiner för bland annat nyregistrering, där man nu kan ta emot nya blodgivare på ett mer effektivt sätt – och därmed spara både tid och pengar.

Varje år kommer över 12 000 personer till Blodcentralen och vill bli blodgivare. Blodgivaren måste ha ett blodvärde Hb (hemoglobin) över 125 gram/liter för kvinnor och 135 för män. Vid första mötet tas blodprov som sedan skickas på analys för att mäta Hb och andra värden för att se om givaren är lämplig.

>> Läs om hur QlikView bidrog till nya rutiner och minskade kostnader …

NÅGRA ANDRA FÖRETAG SOM VI HJÄLPT

Dags att byta verktyg till från QlikView till Qlik Sense?

För 4 år sedan lanserades Qlik Sense, den moderna uppföljaren till QlikView. Du har säkert fått frågan eller funderat själv: Ska vi byta verktyg? Du är inte ensam! Våra kunder som bytt från QlikView till Qlik Sense rapporterar om markant ökad användning av Business Intelligence och Qlik inom organisationen. Befintliga användare använder det nya verktyget mer – och fler medarbetare får upp ögonen för det.

Hur skiljer sig verktygen åt?

Gränssnittet är den uppenbara skillnaden mellan verktygen. Qlik Sense underlättar genom att visa färre objekt åt gången och istället ge snabba svar på dina första frågor. Därifrån kan du enkelt göra urval och borra dig ner i detaljer eller jämföra information. Det ger dina medarbetare större möjligheter att själva analysera och arbeta med data, vilket framtiden kräver.

Hur byter vi verktyg? 

Det flera olika sätt att gå från QlikView till Qlik Sense. Mycket av det ni gjort i QlikView går att återanvända i Qlik Sense. Utifrån det kan ni skapa helt nya applikationer, konvertera en  applikation i taget eller migrera allt på en gång. Läs mer om hur här.

Migrera från QlikView till Qlik Sense med Climber

Skicka skräddarsydda rapporter

Ett BI-verktyg ska förenkla informationsspridning, samarbete och kommunikation inom organisationen. I QlikView kan ni exportera information till Excel, samt skapa och distribuera rapporter i olika format såsom PPT, PDF & Word till utvalda mottagare med hjälp av Qlik NPrinting. Läs mer om NPrinting här.

Skapa skräddarsydda QlikVIew-rapporter med NPrinting

QlikView Priser och licensmodell

En BI-lösning i QlikView består av tre delar; virtuell eller fysisk hårdvara, serverlicens och användarlicenser. Vi specificerar vilken hårdvara ni behöver, hjälper er att installera den och att sätta upp miljön. Till det köper ni sedan en serverlicens och ett antal användarlicenser.

Olika typer av användarlicenser

– Named User Cal: Ger en namngiven person obegränsad användning av hela BI-lösningen. Den här typen av licens passar en användare som arbetar med QlikView frekvent och i många olika applikationer.

– Document Cal: Ger en person tillgång till en applikation att använda obegränsat. Vill en person ha tillgång till två applikationer krävs två document cal-licenser.

– Session Cal: Ger upp till femtio användare tillgång till hela BI-lösningen, men den kan enbart användas av er person i taget.

– Usage Cal: En timmes användning, under ett inloggningstillfälle, per 28 dagar. Licensen är inte knuten till en specifik person.

QLIKVIEW PRISER – STARTPAKET

QlikView kommer i ett startpaket som innehåller en serverlicens och 10 Named User Cals. Till det kommer en underhållskostnad om 20 % per licens och år.

FLER ANVÄNDARE

Till startpaketet kan man addera fler användarlicenser och det går att köpa till er fler licenser vi olika paket över tid.

OFFERT PÅ ANVÄNDARLICENSER

För att kunna uppskatta hur många användarlicenser ni behöver utgår vi från antalet användare och hur frekvent de kommer använda lösningen. Kontakta oss så hjälper vi er med en offert på användarlicenser inklusive serverlicens.

Vi hjälper dig med ditt Qlik-projekt!

Climber Qlik Elite Channel Partner

Letar du konsulter till ditt projekt? Vi på Climber har varit specialiserade på Qlik sedan starten 2007. Genom åren har vi haft glädjen att utveckla över 500 Business Intelligence-lösningar för 400 företag inom olika branscher. Vi är expertpartner till Qlik inom retail, tillverkande industri och konsumentprodukter. Här kan du läsa om hur vi hjälpt andra bolag med lösningar i QlikView och Qlik Sense.

VILKA ÄR VI?

Hos oss arbetar en blandning av verksamhetskonsulter, BI-konsulter och webbutvecklare med olika erfarenhet och bakgrund, som till exempel ekonom, civilingenjör eller systemvetare. Tillsammans med våra tekniska experter på Climber Expert Services hjälper de er att få ut det bästa ur er Qlik-lösning.

KONTAKTA OSS!

Oavsett om du har frågor kring licens, utveckling, projektledning, hårdvara eller hosting – kontakta oss! Tillsammans kommer vi fram till den bästa lösningen för just er.

Fråga oss om QlikView!

Kontakta oss när ni vill veta mer om QlikView, få en licensoffert eller boka en demo. Använder ni QlikView redan men söker ett rapporteringsverktyg? Hör av dig till oss! Vi kommer till er och visar hur rapporteringsverktyget Qlik NPrinting fungerar.

Daniel Häggroth

BI Manager Hälsa & sjukvård
daniel.haggroth@climber.se
+46 73 537 10 26