Climber Worldwide
QlikView Beslutsstöd är det ledande verktyget för dataanalys

QlikView – Ett flexibelt verktyg för fördefinierad dataanalys

Med QlikView är du inte längre hänvisad till statiska rapporter för att kunna analysera er verksamhet. QlikView är ett flexibelt och etablerat BI-verktyg för dataanalys och rapportering som sammanställer och visualiserar data från era olika källor och informationssystem. Ni kan följa era nyckeltal, se trender och utvecklingen över tid, samt undersöka orsakerna för att kunna fatta beslut om vad ni vill förändra.

Varför QlikView?

Idag används QlikView av företag världen över som ett visuellt styrverktyg. Genom att konsolidera data från exempelvis CRM, ERP och Excel i ett och samma verktyg får ni en komplett och centraliserad källa till information som speglar hela verksamheten.

FÖRDEFINIERAD ANALYS i färdiga applikationer

I QlikView arbetar ni med så kallad fördefinierad analys – Guided Analytics – i färdiga BI-applikationer. Det innebär att ni förses med utförlig data att utforska och analysera via en uppsättning fördefinierade dashboards, grafer, tabeller och beräkningar. Genom att klicka och göra urval i applikationerna kan ni vända och vrida på informationen, titta på den ur olika perspektiv och analysera verksamheten ned på transaktionsnivå.

SNABBT, SÄKERT OCH KONTROLLERAT

QlikView komprimerar data upp till tio gånger och all data laddas upp till internminnet. Prestandan är därför hög och verktyget arbetar snabbt trots stora mängder data. Olika behörigheter styr vem som har tillgång till vilken information, och data och beräkningar är uppsatta enligt en kontrollerad och säker struktur.

Skicka skräddarsydda rapporter

Ett BI-verktyg ska förenkla informationsspridning, samarbete och kommunikation inom organisationen. I QlikView kan ni exportera information till Excel, samt skapa och distribuera rapporter i olika format såsom PPT, PDF & Word till utvalda mottagare med hjälp av Qlik NPrinting.

Skapa skräddarsydda QlikVIew-rapporter med NPrinting

QlikView Priser och licensmodell

En BI-lösning i QlikView består av tre delar; virtuell eller fysisk hårdvara, serverlicens och användarlicenser. Vi specificerar vilken hårdvara ni behöver, hjälper er att installera den och att sätta upp miljön. Till det köper ni sedan en serverlicens och ett antal användarlicenser.

Olika typer av användarlicenser

– Named User Cal: Ger en namngiven person obegränsad användning av hela BI-lösningen. Den här typen av licens passar en användare som arbetar med QlikView frekvent och i många olika applikationer.

– Document Cal: Ger en person tillgång till en applikation att använda obegränsat. Vill en person ha tillgång till två applikationer krävs två document cal-licenser.

– Session Cal: Ger upp till femtio användare tillgång till hela BI-lösningen, men den kan enbart användas av er person i taget.

– Usage Cal: En timmes användning, under ett inloggningstillfälle, per 28 dagar. Licensen är inte knuten till en specifik person.

QLIKVIEW PRISER – STARTPAKET

QlikView kommer i ett startpaket som innehåller en serverlicens och 10 Named User Cals. Till det kommer en underhållskostnad om 20 % per licens och år.

Fler användare

Till startpaketet kan man addera fler användarlicenser och det går att köpa till er fler licenser vi olika paket över tid.

Offert PÅ ANVÄNDARLICENSER

För att kunna uppskatta hur många användarlicenser ni behöver utgår vi från antalet användare och hur frekvent de kommer använda lösningen. Kontakta oss så hjälper vi er med en offert på användarlicenser inklusive serverlicens.

Fråga oss om QlikView!

Kontakta oss när ni vill veta mer om QlikView, få en licensoffert eller boka en demo. Använder ni QlikView redan men söker ett rapporteringsverktyg? Hör av dig till oss! Vi kommer till er och visar hur rapporteringsverktyget Qlik NPrinting fungerar.

Marknadschef
carolina.mistander@climber.se
+46 72 352 35 09

Carolina Mistander

Försäljningschef
eva.wallin@climber.se
+46 70 508 92 27

Eva Wallin