Climber Worldwide

Support för en hållbar BI-lösning

Ibland fungerar det inte som man tänkt sig. När ni har inloggningsproblem, saknar uppdateringar eller om lösningen går långsamt kan vi hjälpa er. Climber Expert Services är vårt team för infrastruktur, förvaltning samt support av QlikView, Qlik Sense och Qlik NPrinting. De fungerar som en single-point-of-contact för alla BI-relaterade frågor och tar ert supportärende vidare till Qlik om det behövs. Målet för vårt arbete är att upptäcka och agera på störningar innan de har blivit ett problem för era användare. Förutom support och felavhjälpning, när QlikView eller Qlik Sense inte fungerar som de ska, erbjuder vi därför proaktiv förvaltning av driftmiljön, övervakning, licenshantering och vidareutveckling av er BI-lösning.

SUPPORT: KONTAKT OCH ÖPPETTIDER

Vår tekniska support är öppen mellan kl 8-17 alla vardagar, men är tillgänglig 24/7 när det krävs. Vid akuta ärenden kan vi också erbjuda teknisk support på plats. Kontakta oss via mail, telefon eller registrera ärendet i vår supportportal. Alla ärenden hanteras utifrån gällande SLA (Service Level Agreement).

Telefon: +46 8 22 50 50

Epost: support@climber.se

Supportportal: TOPdesk

Climber Expert Services erbjuder marknadens ledande qlikview support

VI HJÄLPER ER MED:

– Felsökning

– Felavhjälpning

– Konfigurering

– Utveckling

– Uppgradering

– Användarhantering

– Licenshantering

Förvaltnings- och supportavtal

Vi erbjuder olika förvaltnings- och supportavtal som komplement till Qlik:s AUS (Annual Upgrade & Support). Dessa skräddarsys efter era specifika behov och det är bland annat möjligt att addera daglig övervakning av miljön. I våra avtal ingår bland annat:

  • SLA (Service Level Agreement) med responstider ner till 2 timmar
  • Inledande felsökning (1 timme per månad). Felsökning utöver det debiteras per timme.
  • Teknisk genomgång av BI-miljön
  • Månadsvisa förvaltningsmöten
  • Daglig kontroll av miljön inklusive statusrapport

Behöver du tillfällig hjälp eller är intresserad av att ett längre supportavtal? Hör av dig till oss!

Övervakning

När ni har semester eller inte kan vara på plats erbjuder vi tillfällig support i kombination med övervakning av er Qlik Sense eller QlikView-miljö. Varje morgon loggar vi in och säkerställer att allt ser ok ut, att alla tjänster, tasks och omladdningar fungerar, att data uppdateras och rapporter skickas ut som de ska. Kontrollen sammanfattas i en daglig statusrapport som skickas till er. Övervakning kan också adderas till våra löpande förvaltnings- och supportavtal eller som en separat överenskommelse.

KONTAKTA Climber Expert Services

Oavsett om ni behöver Qlik support, hjälp att gå igenom miljö och applikationer eller långsiktig förvaltning kan vi hjälpa er.

David Edvardsson

Climber Expert Services
david.edvardsson@climber.se
+46 73 964 75 22

Johan Levander

CTO & Ansvarig
Climber Expert Services

johan.levander@climber.se
+46 70 952 91 60