Climber Worldwide

Agilt i nära samarbete

Vi designar och utvecklar nya beslutsstödslösningar i Qlik:s analysplattform. Utvecklingsprojekt inleds alltid med en workshop som syftar till att förstå er verksamhet, hur ni arbetar med uppföljning, vilka användarna är och vilka datakällor som finns. Med förutsättningarna på plats inleds sedan utvecklingsprocessen utifrån en agil metodik där projekten delas upp i mindre iterationer. Alla projekt bemannas med en projektledare, samt en eller flera konsulter varav minst en på senior nivå. Vi arbetar proaktivt och i nära samarbete med er. Därför är också en tydlig projektgrupp från er sida med kravställare, projektledare och superusers minst lika viktig.

VI HJÄLPER ER MED:

– Projektledning

– Ramverk för industrier och affärsfunktioner

– ETL-struktur

– Integration och konsolidering av datakällor

– Datamodellering

– Programmering

– Design av användargränssnitt och extension object

Så går det till

Alla lösningar utvecklas utifrån en strukturerad ETL (Extract, Transform, Load)-process, som säkerställer effektiva integrationer mellan era olika datakällor och system. Processen ligger till grund för hur datamodellen byggs upp, och gränssnittet designas utifrån ett användarfokus. Vi använder en gemensam kodningsstandard för att underlätta framtida ändringar i applikationerna. Lösningen kvalitetssäkras rutinmässigt under projektets gång av en konsult som inte är involverad i utvecklingen. Varje delleverans verifieras och testas av era superusers för att justeras innan lösningen slutligen implementeras. I samband med slutleverans överlämnas en dokumentation som sammanfattar lösningens syfte och uppbyggnad.

Är det dags att ta nästa steg?

En långsiktigt värdeskapande BI-lösning kräver löpande vidareutveckling och anpassning för att möta användarnas behov. Får användarna svar på sina frågor? Kan designen förbättras? Har det tillkommit nya källor? Saknas någon funktion? Har det tillkommit nya användare med nya behov? Vi vidareutvecklar befintliga applikationer så att de ger maximalt värde. Oavsett om det handlar om specifika funktioner eller större förändringar kan vi hjälpa er att förbättra er nuvarande BI-lösning.

Skapa en ny BI-lösning eller växla upp er befintliga? Ta kontakt!

Thomas Christian

Business Relationship Manager
thomas.christian@climber.se
+46 72 401 47 47

Daniel Häggroth

Verksamhetskonsult
daniel.haggroth@climber.se
+46 73 537 10 26