Climber Worldwide

Varje månad släpper Qlik och Vizlib nya versioner av sina olika verktyg med nya funktioner och bättre prestanda. Men när är det viktigt att uppgradera er Qlik server till nästa version? Vad ska man tänka på? Vilken version har ni idag – och är den fortfarande supporterad? Hur är kompabiliteten mellan versionerna av Qlik Sense och Vizlibs Extensions? Här hittar du information om de senaste versionerna av QlikViewQlik Sense Server, NPrinting och Vizlibs Extensions, nya funktioner, buggfixar och vilka versioner som snart slutar supporteras. Behöver du hjälp? Kontakta oss på Climber Expert Services – vi hjälper dig gärna!

När är det dags att uppgradera Qlik servern?
Våra bästa tips för en smidig uppgradering

Att uppgradera sin BI-lösning är inte alltid första prioritet, men att jobba i gamla versioner kan ställa till det för användarna. När äldre versioner av Qlik slutar supporteras blir en serveruppgradering en naturlig följd, som gör att ni både behåller befintlig – och adderar ny funktionalitet som bonus. Tänk proaktivt och planera in era uppgraderingar av Qlik servern i god tid. Då säkerställer ni en stabil plattform och får alla nya funktioner i QlikView, Qlik Sense och Vizlib på köpet. Vi har samlat våra bästa tips för en smidig uppgradering:

 • Skapa en standardprocess för uppgradering av både Qlik server och Vizlib-extensions – det administrativa arbetet minskar och framtida uppgraderingar förenklas.
 • Gör backup på era appar och er QlikView eller Qlik Sense server – om något händer under uppgraderingen kortas tiden för återskapande, nyttja de möjligheter till backup som finns i er Qlik server.
 • Uppgradera alltid testmiljön först och Qlik servern sedan – ni får ovärderliga lärdomar och löser eventuella problem redan här. När det är dags att uppgradera er produktionsmiljö kan ni minimiera tiden den ligger nere.
 • Jobba agilt och dokumentera er QlikView eller Qlik Sense server löpande – dokumentationen kommer att effektivisera ert framtida underhåll och underlätta om ni behöver utöka er miljö.
 • Har ni Vizlibs extensions? Vid uppgradering av er Qlik Sense server behöver även Vizlibs extensions uppgraderas.
Att tänka på innan ni uppgraderar Qlik

Vilken version av Qlik har du?
Så här kollar du!

Qlik Version Desktop November 2019 - qliksensdesktop:13.51.4
Qlik View version

Qlik Sense

 1. Öppna huben och logga in i Qlik Sense
 2. Klicka på ”About” i menyn

I fönstret som kommer upp visas den version av Qlik Sense server ni har.

QlikView

 1. Logga in i QlikView
 2. Klicka på ”Help” i huvudmenyn
 3. Välj ”About QlikView”

I fönstret som kommer upp syns vilken version ni har.

Nprinting version
Vizlib version

Qlik NPrinting

 1. Öppna Nprinting
 2. Öppna menyn genom att klicka på pilen till höger om din emailadress
 3. Välj ”About”

I fönstret som kommer upp syns vilken version ni har.

Vizlib

 1. Öppna applikationen i Qlik Sense
 2. Klicka på ”Edit”
 3. Välj ”Custom Objects”
 4. Klicka på aktuell extension under rubriken ”About Vizlib Library”

I panelen till höger kan du se vilken version du har.

Vilka är de senaste versionerna av Qlik och Vizlib?

Spana in de nya funktionerna i Qlik och Vizlib

Här hittar du de senaste versionerna av Qlik Sense server, QlikView, Qlik NPrinting och Vizlib Extensions. Vi sammanfattar de nya funktionerna åt dig.

Qlik Sense November 2021

 • Det är nu möjligt för användaren att anpassa Insight Advisors analysperiod, för snabbare insikter, tidigare krävdes behörighet.
 • Ökad anpassning av tooltips, visa en översikt med möjlighet att sedan borra ner, direkt i diagrammet, för fler detaljer.
 • Lägg till bilder via URL direkt i rader på en rak tabell för ökad kontext och insikt.
 • Editera ”master items”, visualiseringar, dimensioner och mått direkt från ”property panel”.
 • Container objektet låter dig addera visualiseringar på en begränsad yta. Det är nu möjligt att välja vilken tab som ska visas per default när du skapar eller editerar en container.

För mer info se Qliks ”What’s new” sida

Climber Qlik Sense Server November 2021

Qlik Sense Server August 2021

 • Combo Chart – du kan nu konfigurera att varje mått ska ha en egen färginställning, antingen en enskild färg eller färg per uttryck. Nu kan användare lägga till staplar på den sekundära axeln.
 • Dark Map mode – En fjärde typ av baskarta med ett mörkt tema har lagts till som alternativ för kartdiagram. Den mörka baskartan med neutrala färger ger innehållet fokus och ljusa skikt med information syns tydligt.
 • Nu kan du lägga till URL-baserade bilder i enkla tabeller.
 • Mutual Information Key Driver Analysis – Nu kan Insight Advisor analysera och gradera den gemensamma informationen hos fält. Detta ger ett mått på hur ett fält påverkar ett annat, och kan visa vilka fält som driver ett annat målfält. Nu kan du även beräkna den gemensamma informationen för mål och drivare i diagram med funktionen MutualInfo. Detta möjliggör till exempel analys av gemensam information för par och uppdelning av drivare efter värde.

För att se samtliga nyheter – spana in Qliks ”Whats new App”

Climber Qlik Sense Server August 2021

Qlik Sense Server May 2021

 • Combo Chart – Nu finns ett ännu bättre kombinationsdiagram med starkare funktioner som stöd för vertikal presentation, referenslinjer som baseras på mått och dimensioner, samt formatering av linjer och staplar.
 • Aktiva diagram- och rutnätsdimensioner – Bättre funktioner tillagda i rutnätsdimensioner för dina visualiseringar, som gör det lättare att identifiera diagrammets plats och associerade dimensioner på designbakgrunden. En ny indikator har lagts till längst ned till höger på objekt. Den innehåller dessa tillagda dimensioner och koordinater när du flyttar eller ändrar storlek på diagramobjekt på designbakgrunden.
 • Video player  –  En ny funktion för att bädda in och spela upp videor t.ex. YouTube, MP4, OGG, WEBM, direkt i Qlik Sense-appar.
 • Konnektorer – Med Databrickskopplingen, som använder Databricks SQL Analytics servic, kan Qlik Sense -användare enkelt inkludera data i Databricks för att både få en heltäckande vy av verksamheten och generera nya insikter och datadrivna åtgärder. Qlik fortsätter även att utöka antalet datakällor som användare direkt kan komma åt genom att introducera en ny koppling för Azure Synapse Analytics.

För mer info se Qliks ”What’s new” sida

Climber Qlik Sense Server May 2021

Qlik Sense Server February 2021

 • Ny SAP-connector – ersätter BEx- och InfoProvider-connectorerna. Unikt för Qlik är möjligheten att inkludera Text table och Attribute view, filtrera och förhandsgranska innehåll innan inläsning.
 • För utvecklaren: Använd master measures i uttryck, uppdatera beräkningarna på ett ställe och ändringarna slår igenom i hela applikationen.
 • Conditional show på sheets – använd samma applikation för olika användargrupper, styr vad som visas.
 • Ny Merge-funktion i scriptet på Qlik Engine – ladda in data från en CDC-databas till en Qlik Sense applikation utan att ladda om hela datamodellen.

Qlik Sense Server November 2020

 • Vill du kunna få en varning när t ex försäljningen av en viss produkt minskar? Med Qlik Alerting kan du sätta upp användarspecifika regler för när alerts ska skickas ut.
 • För utvecklaren: Nu fungerar både copy/paste av measures mellan olika arkobjekt och copy/paste av sheets mellan olika applikationer.
 • Multi-cloud deployment – distribuera applikationer till Qlik Cloud Services från din Windowsmiljö. Samma applikationer kan nås av användare i båda miljöerna.
 • Anomaly Spike detection – Qlik hjälper dig att hitta avvikelser i datat.
 • Increased app size i Qlik Sense Enterprise SaaS.

Qlik Sense Server September 2020

 • Qlik Insight Bot har utvecklats och byter namn till Qlik Insight Advisor Chat – använd vanligt språk och få svar både i form av grafer och text.
 • Dimension reference line – inkluderat i stapel- och linjediagram, för att lägga till detaljer längs en tidsaxel.
 • K-means clustering direkt i Qlik Sense – inget behov av tredjepartprodukter som R eller Python. Möjliggör mer avancerade analyser av kluster.
 • För utvecklarna i Qlik Sense – frekvens i listboxar, absolut eller %, samt möjlighet att formattera siffor i master measures.

För mer info se Qlik Sense September Release Notes här.

Qlik Sense Server June 2020

 • Sparkline Charts – minitabeller/linjediagram som kan läggas till i raka tabeller.
 • Organization Chart – förenklad interaktion med: hemknapp, utökade stylingmöjligheter och autozoom.
 • Tooltips – Utökade möjligheter som dynamiska titlar, uttryck och mer.
 • Bullet chart – nu i native Qlik Sense.

För mer info se Qlik Sense June Release Notes här.

Qlik Sense Server April 2020

 • I visualization bundle – Organization Chart – skapas från data i trädstrukturer.
 • Sheet trigger – addera actions som triggas när en användare öppnar ett blad.
 • Relative modifier – visar relativa procentsatsen av ett mått – i bar chart, combo chart, line chart och tables.
 • Förbättrad navigation i applikationer.

För mer info se Qlik Sense April 2020 Release notes i sin helhet.

Qlik Sense Server February 2020

 • Tooltips – fördjupa dig snabbt i detaljerna genom att hovra.
 • Utökade stylingmöjligheter i LineChart och Pivot.
 • Button Object – nu i native.
 • Moving average and difference – tydliggör medelvärde eller varianser över tid i Bar, Line, Combo och Table.
 • Map chart uppdaterad med punktmarkeringar och möjlighet till urval.

För mer info se Qlik Sense Server February Release notes i sin helhet.

Vizlib August 2022

 • Vizlib  Library – Vizlib Line object ger förbättrad interaktion med dashboard:en.
 • Vizlib Collaboration – 3 nya features i Writeback Table
 • Vizlib Custom Report v6.0.0 – kraftigt ökad prastanda för de som använder många värden och dimensioner

Spana in alla nyheter i Vizlib August här

Vizlib November 2021

 • Vizlib Ridgeline Plot v2.2.0 – ett ypperligt val av diagram för att visualisera trender eller förändringar över flera grupper och tider.
 • Vizlib Gantt v2.2.0 – ny sökfunktion som gör det enklare att navigera i ditt projekt
 • Vizlib Writeback Table & Vizlib Form v3.6.0 – dela upp input forms i flera delar, förenklar för användaren och minskar risken att hen lämnar formuläret.

Spana in alla nyheter i Vizlib November här

Vizlib October 2021

 • Vizlib Pivot Table v3.2.0 – användare har möjlighet att borra sig ner och undersöka det underliggande datat.
 • Vizlib Scatter Chart v3.7.0 – referens areor ökar kontexten i diagrammet och hjälper användarna att läsa av det samt förbättrar möjligheten att arbeta med datat.
 • Vizlib Ridgeline Plot v2.1.0 – referenslinjer adderar extra kontext till trenderna och förenklar för användaren att se förändringar.

Spana in alla nyheter i Vizlib October här

Vizlib September 2021

 • Vizlib Gantt v2.1.0  maximerar era projektplaneringsmöjligheter.
 • Vizlib Combo Chart and Pie Chart ger användarna mer kontroll över hur diagrammen visas med möjlighet till mer kontext.
 • Vizlib Teamwork – App Mode ger användarna möjlighet att inkludera data och bilder från alla diagram i en feed över hela Qlik Sense Applikationen.
 • Vizlib Tiles – bättre användarupplevelse, förhandsgranska din tile direkt i Vizlib Tile editor.

Spana in alla nyheter i Vizlib September här

Vizlib August 2021

 • Vizlib Custom Report ger nya möjligheter till visualisering av din data med Bar Chart och Combo Chart.
 • Vizlib Pivot Table har nu en drag-n-drop funktion, som hjälper dig att skapa och visualisera din tabell på enklaste sätt, det finns även fördefinierade mallar.

Spana in alla nyheter i Vizlib August här

Vizlib July 2021

 • Vizlib Ridgeline Plot v2.0.0 – mer visuell kraft för snabbare analys med hjälp av referenslinjer, alternativa mått och dimensioner och förbättrad användbarhet.
 • Vizlib KPI Designer v2.1.0 – på 2 klick får du tillgång till mallar som hjälper dig att skapa KPI:er blixtsnabbt.
 • Vizlib Writeback Table & Input Form – nu med drag-n-drop funktionalitet.

Spana in alla nyheter i Vizlib July här!

Vizlib June 2021

 • Vizlib Sheet Menu v3.2.0 – inkluderar nu Vizlib Toolbar, bygg skräddarsydda toolbars för att enklare utforska din data.
 • Vizlib Waterfall v2.0.0 – ett nytt sätt att visa data – variance
 • Vizlib Pivot Table v3.0.0 – förbättrad stabilitet och prestanda.

Spana in alla nyheter i Vizlib June här!

Vizlib May 2021

 • Nytt i Vizlib Library – Vizlib Ridgeline Plot, en på dashboarden ytsnål visualisering som snabbt och enkelt låter dig jämföra trender.
 • Vizlib Gantt – inkluderar nu Gantt Wizard för snabbare set-up.
 • Nytt i Vizlib Self-Service – Vizlib Toolbar, skapa skräddarsydda selection bars, knappar och reglage som förenklar de val du gör för att avgränsa din analys, och sparar värdefull plats på din dashboard.

Spana in alla nyheter i Vizlib May här!

Vizlib April 2021

 • Supersnabb set-up i endast 4 steg – Vizlib Bar Chart
 • Vizlib Waterfall – zooma in på vad som orsakade avvikelse.

Spana in alla nyheter i Vizlib April här!

Vizlib March 2021

 • Användare kan nu justera inställningar för hur Vizlib Bar Chart visas
 • Förvandla din Vizlib Calender till ett visuellt analysverktyg
 •  Mer effektfulla rapporter med Vizlib Tiles
 • Förbättrad användarupplevelse i Vizlib Gantt

Spana in alla nyheter i Vizlib March här!

Vizlib February 2021

 • Demo mode i Vizlib Gantt – få en förhandsvisning på hur din data kommer att visas
 • Slutanvändarna får större kontroll över hur de kan se sin data i Vizlib Line Chart
 • Vizlib Sankey Chart – nu med Viztips
 • Lägg en Pie Chart i din Vizlib Custom Report mer visuell kraft

Spana in alla nyheter i Vizlib February här!

Vizlib January 2021

 • Med den nya datadrivna kommentarsfunktionen i Vizlib Line Chart lägger du automatiskt in kommentarer, istället för att lägga till dem en och en manuellt.
 • Enklare att utforska din data med senaste Vizlib Filter
 • Visualisera och jämför data enklare med Trellis mode i Vizlib Custom Report
 • Smidigare set up för Vizlib Writeback Table

Spana in alla nyheter i Vizlib January här!

Vizlib November 2020

 • Vizlib Tiles v 1.0.0 – nyhet i Vizlib Self-Service
 • Vizlib Table v 3.15.0 – supersnabb setup
 • Vizlib Sheet Menu v 2.10.0 – snabbare svars- och laddningstider
 • Viztips – mer effektfulla tooltips, addera till exempel Vizlib Waterfall

Läs mer om nyheterna i Vizlib November här!

Vizlib October 2020

 • Snabbare överblick med Vizlib Table Mini Charts
 • Ökad kontext och djupare analys av datakluster med Vizlib Scatter Chart
 • Viztips äntligen i Vizlib Finance, för mer intuitiv funktionalitet
 • Förbättrad användarupplevelse i Vizlib Collaboration – få plats med mer data på skärmen

Läs mer om nyheterna i Vizlib October här!

Vizlib September 2020

 • Vizlib Server nu med writeback möjligheter
 • Tagga kollegor i kommentarer med Teamwork Mentions
 • Viztips är nu inkluderat i Vizlib Table och Vizlib Filter
 • Mer intuitiv funktionalitet adderad i Vizlib Finance

Läs mer om nyheterna i Vizlib September här!

Vizlib August 2020

 • Vizlib Waterfall Chart –  En helt ny chart i Vizlib Library som hjälper till att öka förståelsen av varianser eller hur totalen förändras över tid
 • Vizlib Button – snabbare actions i Qlik Sense – Partial reload, Toast Prompt, Export sheets
 • Skapa en Custom Report på mindre än 12 sekunder med Data Set Creator
 • Vizlib Table – möjliggör snabb och enkel export

Läs mer om nyheterna i Vizlib August här!

Vizlib July 2020

 • Vizlib Line Chart v 3.9.0  – Sia om framtiden och förbättra planeringen med Linear Regression Forecasting och Scenario Analysis
 • Vizlib Templates – fullt tillgänglig även i offline mode
 • Custom Report 4.4.0 – Analysera mer information, snabbare och på mindre yta med Vizlib Scatter Chart. Även enklare att göra urval och söka i din data med den nya Analytic Search funktionen.
 • Finance Report – få plats med mer data i din rapport, anpassa cellhöjden för att möta dina visualiseringsbehov.

Läs mer om alla nyheter i Vizlib July här!

Vizlib June 2020

 • Vizlib Writeback Table och Vizlib Input Form
 • Vizlib Switch – förbättrad användarupplevelse med guided analytics
 • Nu i Vizlib Table – Mini charts
 • Vizlib Gannt – fler möjligheter att anpassa efter ert behov

Spana in alla nyheter i Vizlib June här!

Vizlib May 2020

 • Ny version av Vizlib Collaboration med Vizlib Input Form och Vizlib Writeback Table
 • Inkludera snapshots eller screenshots i kommentarer – förenklar kommunikationen
 • Vizlib templates nu i Custom Report – kortar utvecklingstiden och skapar enhetliga tabeller
 • Viztips, nu i Combo chart – ger ökad visuell kontext och snabbare analys av data

Spana in alla nyheter i Vizlib May här!

Vizlib April 2020

 • Analytic Search i Custom Report – som att googla din egen data.
 • Viztips – addera skräddarsydda, dynamiska diagram till dina tooltips och skapa mini dashboards.
 • Threaded discussions i Collaboration ger snabbare, smidigare samarbete – dela diskussionstrådar via Email, Slack eller Microsoft Teams.
 • Property Panel Search – effektiviserar sökningar och minskar utvecklingstid.

Läs om alla nyheter i April releasen här!

Vizlib March 2020

 • Vizlib Finance 3.0.0 – comments to all users
 • Vizlib KPI Designer – brand new Bar Icon layer
 • Panel Search  – Vizlib Bar Chart, Line Chart and Vizlib Table
 • Vizlib Templates now in Vizlib Table, Vizlib Pivot Table and Vizlib Filter
 • Vizlib Heatmap 1.11.0 – HTML Tooltips
 • Vizlib Bar Chart 2.4.0 – Master Items colours

Läs allt om mars releasen här.

Vizlib February 2020

 • Vizlib Templates
 • Vizlib Gantt 1.1.0
 • Collaboration Categories
 • Vizlib Custom Report – ny gruppfunktion

Läs allt om februari releasen här.

Vizlib februari uppdateringar

Vizlib November 2019

 • Helt ny extension – Gantt Chart
 • Ny version av Collaboration
 • Nytt Filter 3.0
 • Custom report – nya funktioner

Fullständig info kring nya släpp och uppdateringar hittar du här.

Vilka versioner av Qlik är inte supporterade?

Här hittar ni den senaste informationen om vilka versioner som inte längre är supporterade. På Qliks supportsidor hittar ni fullständig information kring inaktuella versioner.

Qlik Sense Server

September 2020 / June 2020 / April 2020 / February 2020 / November 2019 / September 2019 / June 2019 / April 2019 / February 2019 / November 2018 / September 2018 / June 2018 / April 2018 / February 2018 / November 2017 / September 2017 / June 2017 / 3.0 / 3.1 / 3.2

QlikView

12.50 (April 2020) /12.40 (April 2019) / 12.30 (November 2018) / 12.20 (November 2017) / 12.10 / 12.00 / 11.20

Qlik NPrinting

September 2020 / June 2020 / April 2020 / February 2020 / November 2019 / September 2019 / June 2019 (19.19.40) / April 2019 (19.09.50) / February 2019 (19.00.30) / November 2018 (18.39.60) / September 2018 (18.29.90) / June 2018 (18.19.x) / April 2018 (18.9.x) / February 2018 (18.0.4) / November 2017 (17.6) / September 2017 (17.5) / June 2017 (17.4) / 17.3 / 17.2 / 17.1 / 17.0

Vi hjälper dig att uppgradera!

Climber Expert Services är vårt infrastrukturteam dedikerat installationer, uppgraderingar, förvaltning och support. De fungerar som en single-point-of-contact för alla BI-relaterade frågor och tar ert supportärende vidare till Qlik om det behövs. Varje år genomför de i snitt 150 installationer och uppgraderingar av både större och mindre plattformar. De säkerställer att uppgraderingen går smidigt och smärtfritt så att ni snabbt är uppe och rullar med er nya plattform. Vill du veta mer om vad en uppgradering innebär?

Hör av dig till oss!

Johan Levander

Climber Expert Services
johan.levander@climber.se
+46 70 952 91 60

David Edvardsson

Climber Expert Services
david.edvardsson@climber.se
+46 73 964 75 22