Climber Worldwide
Qlik Sense är ett beslutsstöd som visualiserar er data för bättre verksamhetsbeslut

Qlik Sense – Ett webbaserat BI-verktyg för visuell dataanalys

Qlik Sense är skapat för er som användare i organisationen. Det är utformat för att ni snabbt ska få svar på era frågor och bygger på tydliga visualiseringar av er data så att ni enkelt kan ta till sig informationen. Qlik Sense samlar data från både interna och externa källor, inklusive Big Data, för att skapa en komplett bild av verksamheten. Verktyget har en in memory-teknologi som ger korta svarstider och möjliggör många parallella användare.

Passa på: Testa Qlik Sense
i vår kostnadsfria workshop!

Qlik Sense är ett BI-verktyg för visuell dataanalys som är utformat för att du snabbt ska få svar på dina frågor. Med hjälp av ”drag & drop”-teknik skapar du enkelt  visualiseringar och dashboards med data från olika källor. Nu har du som arbetar som controller, CFO eller sitter i en ekonomifunktion chansen att testa Qlik Sense och bygga en egen applikation i vår nybörjarworkshop i Stockholm.

STOCKHOLM – TORSDAGEN DEN 15 FEBRUARI

Tid: 09.00-11.30. Vi inleder med frukost kl 08.30.
Plats: At Six, Brunkebergstorg 6, Stockholm

Det finns endast 15 platser till workshopen. Läs mer och säkra din plats via knapparna nedan!

Varför Qlik Sense?

Qlik Sense är ett BI-verktyg som bygger på interaktiva och flexibla visualiseringar av data. De förändras med ändrade frågeställningar och parametrar baserat på fördefinierade nyckeltal. Gröna och grå markeringar tydliggör vilka urval ni har gjort och var ni befinner er i analysen. Ni kan också:

– Använda Qlik Sense på olika enheter och skärmar – desktop, smartphone och ipad – för att kunna göra analysen på språng eller använda som underlag i möten.

– Sammanställa informationen i skräddarsydda rapporter i t ex PDF, PowerPoint, Excel och Word-format. Dessa kan ni sedan dela med utvalda mottagare via email, intranät eller webb genom rapportverktyget NPrinting.

– Söka bland all data för att enklare hitta det ni letar efter. Qlik Sense har en intelligent sökfunktion som kopplar samman dina sökord med alla relaterade värden och dimensioner i prioritetsordning efter hur stark associationen är.

Bygg ut med skräddarsydda funktioner

I och med att Qlik Sense är webbaserat kan det också integreras i andra lösningar med hjälp av HTML. Det har ett öppet API som gör det möjligt att anpassa layouten efter bolagets grafiska riktlinjer. Beroende på användarnas behov kan ni också bygga ut lösningen med skräddarsydda funktioner genom att addera så kallade extension objects. Olika extension object för Qlik Sense kan ni ladda ner via portalen Qlik Branch. På Climber har vi utvecklat flera extensions för ekonomilösningar i Qlik Sense. Med vår Selection Bar-extension blir det enklare att göra urval och avgränsa er analys, och med hjälp av vår mest populära extension – Custom Report – skapar ni enkelt dynamiska skräddarsydda rapporter. Vår P&L-extension med kommentarsfunktion gör det möjligt att addera en resultaträkning till er BI-lösning. Kontakta oss om du vill veta mer om våra extensions!

Så här fungerar Climber P&L Extension för Qlik Sense:

Self-service i Qlik Sense

Qlik Sense möjliggör även en self-service-metodik som stöder ett användande på olika nivåer. Som användare har du makten att själv forma din analys baserat på vad du vill veta. Ur ett bibliotek av fördefinierade dimensioner, mätetal och KPI:er skapar du enkelt egna vyer och rapporter med hjälp av drag’n’drop. Du kan också lägga till egen data för att utvidga analysmöjligheterna ytterligare.

ÄNDRA LAYOUT OCH LÄGG TILL NY DATA

Plattformen är dynamisk vilket innebär att layouten lätt kan ändras och nya datakällor läggas till efter behov. Alla dimensioner, uttryck och KPI:er lagras på ett ställe. Sammantaget gör det här att ni själva kan underhålla BI-lösningen för kostnadseffektiv förvaltning.

BEHÖRIGHETSNIVÅER FÖR EN SÄKER ANVÄNDNING

Qlik Sense är behörighetsstyrt för att säkerställa att rätt personer har tillgång till rätt information. Vissa behöver tillgång ned till databasnivå för att jämföra källdata från ERP-systemet, andra vill skapa egna variabler samt göra enklare beräkningar, och för en tredje räcker med att kunna arbeta med färdiga värden. I Qlik Sense finns ett antal fördefinierade säkerhetsroller, som kan utökas, för att ni enkelt ska kunna distribuera rättigheter till användarna beroende på vem som får se och göra vad.

Licensmodell

Qlik Sense kommer i en kostnadsfri Desktop-version för enskilda användare, en prenumerationsbaserad Cloud-version samt en Enterprise-version för företag. Kostnaden består i den eventuella hårdvara som behövs samt en licensmodell där man köper användarlicenser. Vi rekommenderar vilken hårdvara ni behöver och hjälper er sedan med installation och uppsättning av miljön inom ramen för vårt Infrastruktur-erbjudande.

Användarlicenser

Användarlicenserna till Qlik Sense är personliga och finns i två olika varianter. Hur många som kommer använda verktyget och vad de ska kunna göra avgör hur många licenser som behövs av respektive variant.

Professional User: En namngiven licens som ger behörighet att göra allt i verktyget. Den här formen av licens passar de medarbetare som arbetar dagligen med Qlik Sense och både ska kunna skapa och redigera applikationer. De har tillgång till alla funktioner i verktyget och även administrativa rättigheter.

Analyzer User: En namngiven licens som ger behörighet att använda färdiga applikationer. Den här formen av licens passar de medarbetare som vill analysera och konsumera data, men inte behöver kunna bygga egna eller ändra i applikationer. De kan skapa bokmärken, dela data med andra i verktyget och exportera till Excel.

Licensoffert

Kontakta oss så tar vi fram en licensoffert beroende på hur ni planerar att använda verktyget.

Fråga oss om Qlik Sense!

Kontakta oss när ni vill veta mer om Qlik Sense, få en licensoffert eller boka en demo. Använder ni QlikView som BI-verktyg idag men funderar på att byta till Qlik Sense? Hör av dig till oss! Vi kommer till er och visar hur Sense fungerar och förklarar hur en migrering går till.

Marknadschef
carolina.mistander@climber.se
+46 72 352 35 09

Carolina Mistander

Försäljningschef
Eva Wallin
+46 70 508 92 27

Eva Wallin