Climber Worldwide
Kundcase: Bharat Forge Kilsta ut mer av sin produktionsuppföljning med QlikView

Nu får Bharat Forge Kilsta ut mer av sin produktionsuppföljning

Med den nya applikationen för produktionsuppföljning får Bharat varje morgon snabbt en överblick hur de ligger till i produktionen. Det blir tydligt vad som ska prioriteras under dagen, och istället för att gå igenom långa störningslistor manuellt kan man lägga krutet på att åtgärda problemen.

Bakgrund:
HÖG PRODUKTIONSTAKT TILL FORDONSINDUSTRIN
Bharat Forge Kilsta AB är ett dotterbolag till Bharat Forge – en av världens största leverantör av smidda motor- och chassikomponenter. I Kilsta, utanför Karlskoga, består utrustningen bland annat av världens mest kraftfulla och helt datoriserade en smidespress, som tillverkar vevaxlar och framaxelbalkar till dieseldrivna lastbilar och bussar. Produktionen pågår dygnet runt och arbetet sker i olika skiftlag.

Utmaning:
HUR LIGGER VI TILL?

Bharat har haft svårt att identifiera de störningar som har påverkat produktionen. Mycket tid har gått åt till att varje morgon skriva ut manuella störningslistor och markera stopp med överstrykningspenna – tid som istället skulle kunna läggas på att åtgärda störningarna. Man ville också kunna följa hur tillgängligheten varierade med olika skift och skiftlag, och att produktionen höll rätt tempo i antal tillverkade enheter.

 

»Hittar man inte felen lagar man fel grejer. Nu kan vi lägga energin på att identifiera och åtgärda grundorsakerna till störningarna i produktionen. Det har höjt nivån för hur vi jobbar med underhåll.«

// MATS PETTERSSON – lean developer på Bharat Forge Kilsta

Lösning:
SAMLAD BILD FÖR BÄTTRE ÖVERBLICK

En enkel och användarvänlig lösning i Qlik hjälpte Bharat att få en samlad bild över produktionen. Det blev möjligt att gemensamt följa tillgängligheten och anläggningsutnyttjandet för respektive skift, vilket förkortade morgonmötena. Samtidigt kunde respektive skiftledare följa upp och analysera sitt skift eller en viss period separat. I applikationen blev störningar uppenbara och åtgärder kunde sättas in snabbare. Istället för att gå igenom information från Movex och andra Qlik-applikationer separat fick man nu en bredare överblick.

Bonus:
NYTT SÄTT ATT ARBETA MED UNDERHÅLL

Med lösningen kunde Bharat se trender i produktionen över en längre tid. Det blev tydligt om en viss typ av störning återkom, t ex om andelen elektriska fel var hög, vilket gjorde det möjligt att arbeta förebyggande med underhåll på ett bättre sätt. Fokus kunde snabbare läggas på grundproblemen, man kunde se om åtgärderna varit riktiga och säkerställa att produktionen förbättrades på lång sikt.

Bharat – I korthet

KUND
Bharat Forge Kilsta tillverkar smidda komponenter till fordonsindustrin, har 300 anställda och omsätter 750 MSEK per år.

BEHOV
– Att kunna följa hur tillgängligheten i produktionen varierade under olika skift.
– Att få en bättre överblick över produktionsnivån och snabbare hitta eventuella störningar.

LÖSNING
En BI-lösning i Qlik som gav överblick, förenklade uppföljningen, visualiserade störningar och gjorde det möjligt att analysera nertiden Lösningen används av produktionschef, operatörer, processledare, underhållsansvariga samt i ledningsgruppen.

FÖRDELAR
– Säkerställa att produktionen håller rätt tempo och nivå.
– Snabbare kunna hitta och åtgärda störningar i produktionen.
– Se trender i störningarna och motverka dem på kort och lång sikt.
– En samlad bild tillgänglig för alla med möjlighet till djupare analys.

Kontakta oss!

Vill du också få snabba svar och bättre överblick? Vill du ha en källa till information? Climber är specialister på Qlik-lösningar inom manufacturing och expertpartner till Qlik inom tillverkande industri. Hör av dig till oss så hjälper vi er att få bättre underlag för beslut.

Magnus Petersson-Ahrholt

BI Manager Services
magnus.petersson-ahrholt@climber.se
+46 70 830 27 35

Olof Malmström

BI Manager Manufacturing
olof.malmstrom@climber.se
+46 73 443 48 50