Climber Worldwide
Climber Customer Case Panduro

Förenklad finansiell budget och prognos för Panduro med Planacy och Qlik

Panduro implementerade budget- och prognosverktyget Planacy år 2021  för att förenkla och effektivisera sin finansiella budget- och prognosprocess. Innan dess arbetade Panduro med  budgetprocessen i Excel med utmaningar som: en tidskrävande process, manuella dataflöden och en grov detaljnivå. Detta skapade brister i processen och uppföljningen av budgeten, dessutom  hade företaget svårt att delegera ut budgetprocessen i bolaget och involvera verksamheten i arbetet. Med Planacy och Qlik har Panduro både förenklat sin budgetprocess och minskat arbetsbelastningen för ekonomiavdelningen.

 

”Att arbeta med Planacy i kombination med Qlik har gett en fin utveckling av vår budgetprocess”, säger Stefan Rydén, CFO på Panduro.

 

Panduro har med vår hjälp fått en mer strömlinjeformad helhet. Den nya lösningen eliminerar en stor del av de tidigare riskerna, samtidigt som den underlättar arbetet för såväl ekonomiavdelningen som för de involverade i bolagets budgetarbete. Panduros verksamhet består av närmare 20 000 artiklar och företaget arbetar utifrån två olika perspektiv med intäktsbudgeteringen.

Det första, ett produktperspektiv som görs av kategoriägare, ner på artikelkategorier och via försäljningskanaler. Med Planacy har man möjlighet att enkelt kunna förändra perspektiv och även arbeta med intäkter och bruttomarginaler med fokus på kanal, för att därefter bryta ner till de olika kategorierna med hög granularitet.

Det andra perspektivet man arbetar utifrån är ett butiksperspektiv som görs av regionansvariga och motsvarande roller. Där arbetar man först utifrån land och försäljningskanaler ner på dagsnivå, och tar hänsyn till kalenderjusteringar för att underlätta inmatningen för användarna.

De två perspektiven möts sedan för att tillsammans skapa en enhetlig intäktsbudget. Med Planacy och Qlik slipper ekonomiavdelningen fördröjningar i processen, har regelbunden koll på eventuella differenser mellan de olika perspektiven och kan snabbt få en överblick av helheten.

 

”Vi har tidigare jobbat med många Excelark och manuella justeringar och har flyttat siffror fram och tillbaka mellan olika Excelark för att få ihop en helhet. Det har varit en process med flera steg som medfört risk för många fel på vägen.” säger Stefan Rydén.

 

”Att göra en försäljningsbudget eller prognos från flera olika perspektiv är en komplex utmaning som många företag i olika branscher ställs inför. Det kan som i Panduros fall vara butiker som behöver synkas med önskad försäljning per produktgrupp, men det kan även vara konsultchefer som behöver synka tillgängliga resurser utifrån förväntade konsultintäkter, eller en inköpsavdelning som behöver beräkna volymer utifrån beräknad produktförsäljning. Panduros lösning är ett bra exempel på hur vi med Planacy och Qlik kan skapa en smidig och överblickbar multiperspektivsprocess som både sparar tid och adderar stort värde till den dagliga verksamheten“  Jonas Grundström, Senior Business Consultant, Climber.

 

Panduros förenklade budgetprocess har självklart  minskat arbetsbelastningen för ekonomiavdelningen. De har fått bättre överblick och kontroll över processen och under det första året har de även identifierat ett flertal användningsområden där de kan nyttja funktionerna som Planacy erbjuder än mer – för att optimera processen ytterligare. Utöver intäktsbudgeteringen arbetar Panduro även med personalbudgetering och centrala kostnader i Planacy.

 

”Det finns ett flertal aktörer på marknaden inom budget och prognos. Planacy har minst lika många fördelar som andra system och en stor styrka i sin integration med Qlik som vi använder sedan tidigare. Detta underlättade implementationen och skapade en integrerad helhet för oss. Implementationen gick utmärkt, där vår partner Climber arbetade för att skapa en optimal lösning för oss.” avslutar Rydén.

Vill du veta mer om lösningen vi gjort åt Panduro? Kika på vårt webinar där vi visar hur de förenklat och förädlat sina processer.

Om Panduro

Panduro är idag marknadsledande inom hobbymaterial i Europa med sina 103 butiker och över 600 anställda fördelat på sex länder. Bolagets rötter går tillbaka till efterkrigstidens Danmark, när man började tillverka egna souvenirer och smycken. På 1950-talet öppnades sedan den första butiken med hobbymaterial.  Läs mer om Panduro här.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta oss!

Magnus Petersson-Ahrholt

BI Manager Services
magnus.petersson-ahrholt@climber.se
+46 70 830 27 35

Jonas Grundström

BI Manager Finance
jonas.grundstrom@climber.se
+46 73 340 26 36

News

Data for Breakfast Stockholm 2023
Event

Data for Breakfast Stockholm 2023

Your future depends on using data. Join us for a morning of insights, inspiration, value, and breakfast — where you’ll learn all about Snowflake’s Data Cloud, on March 14 in Stockholm.

>> Sign up today!
BI & Data Trends 2023
Event, On-Demand Webinar

BI & Data Trends 2023

Calibrate for Crisis – View this on-demand Qlik webinar, with Dan Sommer! He discloses the top 10 BI & Data trends that will impact organizations over the coming year and what you need to know to stay ahead.

>> To the webinar!
Förenklad finansiell budget och prognos för Panduro med Planacy och Qlik
News

Förenklad finansiell budget och prognos för Panduro med Planacy och Qlik

Panduro implementerade budget- och prognosverktyget Planacy, för att förenkla och effektivisera sin finansiella budget- och prognosprocess. Med hjälp av Planacy och Qlik har Panduro fått en mer strömlinjeformad helhet. Den nya lösningen eliminerar en stor del av de tidigare riskerna, samtidigt som den underlättar arbetet för de involverade i bolagets budgetarbete.

>> Läs mer om projektet här