Climber Worldwide
För livsmedelsföretaget Saltå Kvarn var utmaningen att få sitt beslutsfattande lika mycket ”i takt med tiden” som sina ekologiska produkter. Genom verktyget Qlik Sense kan de idag samla data från hela verksamheten för att fatta smartare, mer datadrivna beslut.

Så hjälpte vi Saltå Kvarn till bättre affärsbeslut

Genom att koppla samman sin information har Saltå Kvarn fått svar på hur deras försäljning varierar mellan olika varor och kunder. Det har gett dem bättre förståelse för vad som påverkar försäljningen och vad de kan göra för att öka sin lönsamhet. Vi inledde vårt gemensamma samarbete för att öka deras analysförmåga under 2015 och idag upplever medarbetarna en stor skillnad i kvaliteten på underlagen till sina affärsbeslut. När data samlades på ett ställe, tillgänglig för alla, slapp man den manuella exporten till Excel och fick en pålitlig källa till information. Det sparar både tid och underlättar samarbetet över funktionerna.

 

 Vill ni fortsätta med Excel som analysverktyg?

Inte? Nedräkningen till årsskiftet har börjat. Nu är det dags att ta språnget och göra som Saltå Kvarn! Genom att samla data från hela verksamheten och göra den tillgänglig för fler kan Saltå Kvarn nu känna sig trygga i att alltid ta faktabaserade, välgrundade beslut – lika aktuella som deras ekologiska produkter.

"Tidigare berodde kvalitén på underlagen till affärsbesluten på hur duktig personen var i Excel eller hur stort tålamod man hade för att klippa och klistra ihop informationen. Idag har vi istället visualiseringar i Qlik Sense vilket ger oss en gemensam, pålitlig källa."
Sebastian Rydenfalk, Verksamhetsutvecklare, Saltå Kvarn

Ville undvika tidskrävande export till Excel

Inom Saltå Kvarn har man länge haft tillgång till mycket rådata, men har arbetat i isolerade öar där varje avdelning har suttit med sin egen information. Överblicken har saknats när någon tittat på ekonomin och någon annan på försäljningen. Utmaningen låg i att kunna ta ut masterdata och göra analyser utan att behöva exportera informationen till Excel. En metod som var både svårjobbad och tidskrävande, och dessutom låst till färdiga analysvyer.

Nya insikter om försäljningen när data kopplas samman

Med Qlik Sense kunde Saltå Kvarn använda den data som redan fanns, och skapa ett analysverktyg som gjorde den tillgänglig i hela bolaget. Visualiseringarna gjorde det enklare att se samband när försäljningsstatistiken kopplades ihop med data från inköps- produktions- lagerhanterings- och prognossystem. Stegvis fick Saltå Kvarn en bättre bild över hur lönsamheten skiljde sig mellan olika varor och kunder. Man nådde nya insikter kring hur utbud, inköp, produktion och prissättning kunde optimeras.

Vill du också ha snabba svar i realtid?

Qlik Sense är ett oerhört uppskattat analysverktyg som snabbt och enkelt ger svar på dina frågor. Du kan följa nyckeltal, se utvecklingen över tid, samt undersöka orsakerna för att kunna fatta beslut om vad ni vill förändra. Spana in klippet nedan för att se hur det fungerar!

Qlik Sense är ett webbaserat analysverktyg som hämtar och visualiserar er data så att ni snabbt kan tolka informationen. Graferna förändras med ändrade frågeställningar baserat på fördefinierade nyckeltal. Gröna och grå markeringar tydliggör vilka urval ni har gjort och var ni befinner er i analysen. Du kan:

Få svar på dina frågor direkt i mötet

Qlik Sense fungerar i datorn, smartphone och surfplatta – för att du ska kunna göra analysen på språng eller använda som diskussionsunderlag direkt i mötet med ledningsgruppen.

Skicka skräddarsydda rapporter automatiskt

Med Qlik Sense kan ni sammanställa data i skräddarsydda rapporter i t ex PDF, PowerPoint, Excel och Word, som skickas ut automatiskt till utvalda mottagare via email, intranät eller webb. Det ger hög servicegrad till dina kollegor och mindre manuellt jobb för dig.

En BI-lösning i Qlik Sense sammanställer försäljningsstatistik med data från inköps-, lagerhanterings, personal- och produktionssystem åt Saltå Kvarn.

Vill ni också få bättre, mer pålitliga, beslutsunderlag?

Litar du på informationen? Får du svar på dina frågor när du behöver det? Vi hjälper er att samla information från hela verksamheten för att ni ska kunna fatta ännu smartare, mer datadrivna beslut. Fyll i formuläret nedan så återkommer så snabbt vi kan med svar på era frågor, offert eller demo. Vi ser fram emot att höra från er!


Kontakta oss!

Måste ni exportera data till Excel för att kunna analysera? Saknar du överblick när funktionerna arbetar var för sig? Vill du ha en källa till information? Vi ledde samarbetet med Saltå Kvarn och är expertpartner till Qlik inom konsumentprodukter. Hör av dig till oss så hjälper vi er att få bättre underlag för beslut.

Agneta Isaksson

BI Manager Offentlig sektor
agneta.isaksson@climber.se
+46 76 306 58 48