Climber Worldwide

DAGS ATT FÅ EN 360° PÅ ERA FINANSER?

På senare år har rollen som CFO, Business Controller eller Head of Business Control utvecklats från att vara ett rent bokföringsuppdrag till att verka som en viktig strategisk rådgivare. På många sätt har ett företags ekonomiavdelning blivit verksamhetens kompass i en verklighet där de som snabbast tar de smartaste besluten står som vinnare. Tyvärr håller många av dagens ERP-system inte jämna steg med omvärldens förändringar. Till exempel är många av rapport- och analysverktygen statiska och kan bara leverera i förutbestämda format. Du måste byta mellan olika databaser och valutor, mellan olika kontor och mängder av system, vilket kräver både tid och arbete. Och eftersom varje steg i processen hänger på andra blir fördröjningar vanliga. Det kan ta dagar eller veckor att få fram en rapport.

 

REDO ATT LÄMNA PROBLEMEN BAKOM DIG?

Välkommen till Climbers kompletta, Qlik-baserade lösning för din ekonomiavdelning. Den ger djupare insikter i era affärsdata, större tillförsikt i era affärsbeslut och en samlad helhetssyn över era finanser.

Climber Financial Forecasting Webinar

On-demand Webinar: Sharpen up your Financial planning with Forecasting in Qlik

Hur sannolikt är det att vi når budget? Hur kan vi säkra upp att våra kostnader inte överstiger 10%? Kommer vår verksamhet ändå kunna växa med 5 %? Anmäl dig till vårt on-demand webinar, lär dig att nyttja Qlik i prognostiseringsprocessen för att vässa er finansiella planering och bibehålla kontroll över verksamheten.

Simon KirbyStrategic Client Advisor på Qlik, och Jordy WegmanBI-konsult på Climber, visar hur Qlik förenklar ert arbete med finansiell prognos. Se webinaret här>>

TECKEN PÅ ATT NI BEHÖVER EN NY BI-LÖSNING

En del av jobbet för ekonomiavdelningen handlar om att ge svar på alla aspekter av verksamheten, med speciella utmaningar relaterade till olika delar av bokföringen. En typisk dag får ni förmodligen massor av ”vad skulle hända om?”-frågor från olika delar av företaget som tar upp större delen av er tid. Om du känner igen dig i det här, och i affärsutmaningarna som följer, då kanske ert nuvarande ERP-system inte hänger med? Då har det blivit dags för förändring!

SVÅRT ATT SKAPA RAPPORTERNA DU VILL HA?

Inom management accounting behöver du svara på frågor som ”Vad är era mest säljande produkter?” eller ”Vad påverkar era marginaler – och er lönsamhet?”. Ett ERP-system är inte anpassat för detaljerad analys och rapportering. För den sortens rapporter behöver du förmodligen ha tillgång till flera system för att exportera till Excel och sedan sammanställa rapporten manuellt. Något som tar så mycket tid och arbete att dina slutsatser kommer att vara allmänt kända innan du är klar.

FAST I STATISKA RAPPORTER I ETT FÖRUTBESTÄMT FORMAT?

Inom financial accounting behöver du kunna visa på årlig omsättning, kostnader per kontor eller avdelning och vad ni fakturerade en viss typ av kund förra året. Traditionella ERP-system skapar bara statiska rapporter i låsta tidsskeden. Du kan inte borra ner eller bryta ut informationen på kundnivå eller välja en specifik tidsperiod. Vad du behöver är ett BI-system som berättar exakt vad du behöver veta, när du behöver veta det.

Från siffror till kunskap!

EN KOMPLETT BILD AV ERA FINANSER

Med Climbers 360°-lösning för ekonomiavdelningen får du alla KPI:er på ett ställe. Den levererar nästan i realtid en omedelbar ögonblicksbild av era mest kritiska affärsdata. Lätt att implementera och lika lätt att använda samlar den automatiskt upp informationen åt dig från alla källor inklusive olika avdelningar och system. Allt för att spara tid och snabba upp beslutsprocessen. Frågor som annars skulle ta timmar att besvara tar nu bara några minuter. Tid för krångliga byten mellan system, databaser och valutor kan läggas på proaktivt arbete istället. Lösningen sammanför en P&L, till vilken du kan addera kommentarer, med en komplett kassaflödesrapport och en balansräkning som ger dig möjligheten att agera på informationen och bli en rådgivare till verksamheten i stället för att vara en passiv leverantör av siffror.

All data på ett ställe,
uppdaterat direkt från källan

Genom den inbyggda porten levererar vår Qlik-baserade lösning kontinuerligt den senaste datan från de olika databaser och system som ingår i alla era funktioner runtom i världen. Det ger dig konstant tillgång till kritisk information på ett ögonblick. Du kan konsolidera rapporter över olika kontor, med olika valutor och system, för att kombinera rapportering med analys. Du kan borra ner dig till detaljnivå med ett enda klick. Uttrycksfull grafik låter dig framställa vardagliga dataformat på ett fräscht och inspirerande sätt med paneler som grafiskt understryker nyckeltal och trender. Och du behöver inte blanda in IT-personalen i den dagliga driften av systemet, det klarar du och ditt finansteam själva. Climbers lösning är intuitiv, så att nya användare snabbt kan bli produktiva och känna sig hemma.

GÖR DINA RAPPORTER MER KORREKTA!

Med våra lösningar för management accounting kan du kombinera dina ERP-system och andra datakällor, följa dina KPI:er och skapa rapporterna du behöver för att förstå er lönsamhet och vad som påverkar era marginaler. Med ett klick kan du svara på frågor som:

 • Försäljning: per försäljningsställe, toppsäljande produkter, största kunder
 • Lönsamhet: skillnader i försäljningsställe, produktlönsamhet, per kvadratmeter
 • Produktkostnadsanalys: utnyttjande, kostnader, faktureringsmaterial
 • Tvärproduktanalys
 • Konverteringskurser, marknadsanalys
 • Analys av säljkanaler

GÖR DIN EKONOMIREDOVISNING MER DYNAMISK!

Med våra lösningar för financial accounting kan du genomföra en dynamisk rapportering som låter dig välja vilken tidsperiod du vill analysera för att bättre förstå vad som driver er verksamhet. Du kommer att kunna:

 • Kombinera P&L, balansräkning och kassaflödesrapport
 • Se årlig omsättning
 • Elimineringar
 • Lönelistor och pensioner
 • Finanser
 • Växelkursers inverkan på lönsamhet
 • Skatteinverkan
 • Konsolidering av valutakurser
 • Konsolideringsrapporter över olika kontor, länder, valutor och system

VILL DU VETA MER OM VÅR 360°-LÖSNING FÖR EKONOMIAVDELNINGEN? KONTAKTA OSS!

Samantha Hartley

Marketing & Content Manager
samantha.hartley@climber.se
+46 70 746 75 34

Jonas Grundström

Sales & Business Development Director
jonas.grundstrom@climber.se
+46 73 340 26 36