Climber Worldwide
Climber Customer Case Panduro

Förenklad finansiell budget och prognos för Panduro med Planacy och Qlik

Panduro implementerade budget- och prognosverktyget Planacy år 2021  för att förenkla och effektivisera sin finansiella budget- och prognosprocess. Innan dess arbetade Panduro med  budgetprocessen i Excel med utmaningar som: en tidskrävande process, manuella dataflöden och en grov detaljnivå. Detta skapade brister i processen och uppföljningen av budgeten, dessutom  hade företaget svårt att delegera ut budgetprocessen i bolaget och involvera verksamheten i arbetet. Med Planacy och Qlik har Panduro både förenklat sin budgetprocess och minskat arbetsbelastningen för ekonomiavdelningen.

 

”Att arbeta med Planacy i kombination med Qlik har gett en fin utveckling av vår budgetprocess”, säger Stefan Rydén, CFO på Panduro.

 

Panduro har med vår hjälp fått en mer strömlinjeformad helhet. Den nya lösningen eliminerar en stor del av de tidigare riskerna, samtidigt som den underlättar arbetet för såväl ekonomiavdelningen som för de involverade i bolagets budgetarbete. Panduros verksamhet består av närmare 20 000 artiklar och företaget arbetar utifrån två olika perspektiv med intäktsbudgeteringen.

Det första, ett produktperspektiv som görs av kategoriägare, ner på artikelkategorier och via försäljningskanaler. Med Planacy har man möjlighet att enkelt kunna förändra perspektiv och även arbeta med intäkter och bruttomarginaler med fokus på kanal, för att därefter bryta ner till de olika kategorierna med hög granularitet.

Det andra perspektivet man arbetar utifrån är ett butiksperspektiv som görs av regionansvariga och motsvarande roller. Där arbetar man först utifrån land och försäljningskanaler ner på dagsnivå, och tar hänsyn till kalenderjusteringar för att underlätta inmatningen för användarna.

De två perspektiven möts sedan för att tillsammans skapa en enhetlig intäktsbudget. Med Planacy och Qlik slipper ekonomiavdelningen fördröjningar i processen, har regelbunden koll på eventuella differenser mellan de olika perspektiven och kan snabbt få en överblick av helheten.

 

”Vi har tidigare jobbat med många Excelark och manuella justeringar och har flyttat siffror fram och tillbaka mellan olika Excelark för att få ihop en helhet. Det har varit en process med flera steg som medfört risk för många fel på vägen.” säger Stefan Rydén.

 

”Att göra en försäljningsbudget eller prognos från flera olika perspektiv är en komplex utmaning som många företag i olika branscher ställs inför. Det kan som i Panduros fall vara butiker som behöver synkas med önskad försäljning per produktgrupp, men det kan även vara konsultchefer som behöver synka tillgängliga resurser utifrån förväntade konsultintäkter, eller en inköpsavdelning som behöver beräkna volymer utifrån beräknad produktförsäljning. Panduros lösning är ett bra exempel på hur vi med Planacy och Qlik kan skapa en smidig och överblickbar multiperspektivsprocess som både sparar tid och adderar stort värde till den dagliga verksamheten“  Jonas Grundström, Senior Business Consultant, Climber.

 

Panduros förenklade budgetprocess har självklart  minskat arbetsbelastningen för ekonomiavdelningen. De har fått bättre överblick och kontroll över processen och under det första året har de även identifierat ett flertal användningsområden där de kan nyttja funktionerna som Planacy erbjuder än mer – för att optimera processen ytterligare. Utöver intäktsbudgeteringen arbetar Panduro även med personalbudgetering och centrala kostnader i Planacy.

 

”Det finns ett flertal aktörer på marknaden inom budget och prognos. Planacy har minst lika många fördelar som andra system och en stor styrka i sin integration med Qlik som vi använder sedan tidigare. Detta underlättade implementationen och skapade en integrerad helhet för oss. Implementationen gick utmärkt, där vår partner Climber arbetade för att skapa en optimal lösning för oss.” avslutar Rydén.

Vill du veta mer om lösningen vi gjort åt Panduro? Kika på vårt webinar där vi visar hur de förenklat och förädlat sina processer.

Om Panduro

Panduro är idag marknadsledande inom hobbymaterial i Europa med sina 103 butiker och över 600 anställda fördelat på sex länder. Bolagets rötter går tillbaka till efterkrigstidens Danmark, när man började tillverka egna souvenirer och smycken. På 1950-talet öppnades sedan den första butiken med hobbymaterial.  Läs mer om Panduro här.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta oss!

Magnus Petersson-Ahrholt

BI Manager Services
magnus.petersson-ahrholt@climber.se
+46 70 830 27 35

Jonas Grundström

BI Manager Finance
jonas.grundstrom@climber.se
+46 73 340 26 36

News

Qlik Data Integration and Talend
Blog

Qlik Data Integration and Talend

Qlik have acquired Talend, an industry leading Data Management Platform. With Talend, Qlik brings a new approach, offering a full range of best-in-class capabilities, helping customers eliminate technical debt and cost while increasing enterprise confidence that trusted data is available for decision making when it matters most.

>> Read more
Climber Finance Forum: Få tid att fokusera på rätt saker!
Event

Climber Finance Forum: Få tid att fokusera på rätt saker!

Med rätt data och rätt verktyg sitter Finance funktionen på svaren om hur framtiden ser ut och vilka spakar man behöver dra i för att styra verksamheten dit man vill. Inte konstigt att den ledande rollen inom Finance numera omfattar krishantering, digitalisering och att sätta långsiktiga strategier. Men hur ska man hinna med?

>> Jag anmäler mig!
Qlik in 2023 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms
News

Qlik in 2023 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms

Get your free copy for an overview of the entire BI landscape and see why Qlik is recognized as a Leader in the Quadrant for the 13th year in a row.

>> Download the report