Climber Worldwide

Datadriven analys och styrning är lösningen på många av hälso- och sjukvårdens utmaningar

Less på tidskrävande och manuell uppföljning av verksamheten?

 Idag ställs det stora krav på att vården ska hålla hög kvalitet, väntetider ska hållas nere och att ekonomin ska vara i balans. Att managera allt detta manuellt eller med trubbiga verktyg, som förvisso kanske kan ge analyser – men aldrig så specifika som behoven, blir tungrott. Och om ovan kriterier inte lever upp till standard och det finns behov av processförändringar är det svårt att veta vilka trådar man ska dra i. Det krävs ett analytiskt datadrivet arbetssätt för att vårdsektorn ska klara sina utmaningar både idag och i framtiden.  

"Med Qlik och Climber skapar vi
lösningar anpassade till våra behov"
Richard Petersson
Chief Medical information Officer
Aleris
"9 av 10 vuxenpsykiatribesök i Stockholm
passerar Climbers system"
Daniel Häggroth
BI Manager Hälsa & sjukvård
Climber

Ni har redan svaren på era frågor

I er data finns svaren. Datan har ni – den har samlats i många år. Här hittar ni svar på om ni uppfyller kvalitetsindikatorer, på hur ni kan hålla väntetider nere genom att förutse vilka som inte kommer att dyka upp på sina bokade besök och på var det finns möjlighet att spara in på kostnader – bland annat. Nu är det dags att omsätta er data till kunskap för att stödja utvecklingen och föra er verksamhet och välfärden framåt.

 

Med Qlik och oss hittar ni dem snabbare

Vi har gedigen erfarenhet av att jobba med vårddata och era system. Vi har arbetat aktivt med analys och uppföljning av vårddata i både privat och offentlig sektor i mer än tio år. Vi vet hur ni kan nyttja er data på bästa sätt för att få full kontroll på verksamheten. Allt ifrån resultatmätningar, ersättningar och rapporter till vårddata, ekonomi och personal. I en och samma plattform fångas data upp från alla era olika källor, system och avdelningar – vilket ger er en samlad bild, snabbare svar och en helt annan möjlighet till att agera proaktivt.

 

Qlik – en plattform för alla era behov

Med Qlik får ni en skräddarsydd och hållbar lösning som möter era behov. Ni får möjlighet att själva vända och vrida på er data och kombinera data från flera områden vilket kan leda till nya insikter. Datat i Qlik uppdateras dagligen eller oftare, och användare kan välja att titta på övergripande dashboards, klicka och analysera, eller gå ner på detaljnivå för radvis uppföljning. Visualiseringarna hjälper er till en bättre förståelse för vad datat betyder. Men alla ska självklart inte se allt – inga problem! Qlik har en rollbaserad, anpassningsbar och spårbar behörighetsstyrning, som ni själva kan administrera.

Vi har stor erfarenhet av att jobba med vårddata och era system, idag integrerar vi Qlik mot bland annat journalsystem, stödsystem och operationsplanering.

TakeCare Cosmic Webdoc Melior PASIS Kuralink SwipeCarer Provisio Orbit Metodika Skalpell
Qlik in Healthcare

Qlik AutoML förutspår uteblivna vårdbesök

Att kunna förutspå vilka som är benägna att avboka eller utebli från sina besök skulle medföra kortare kötider, ökad patientnöjdhet och effektivare användning av era resurser.

Spana in vårt 30 minuters webinar där BI Manager Daniel Häggroth visar hur man med Qliks AI verktyg AutoML kan förutse och även förebygga att patienter inte dyker upp till sina bokade vårdbesök.

Till webinaret!

Webinar: Förutspå uteblivna vårdbesök - Qlik AutoML

Qlik har globalt fler än 3.000 healthcare kunder – av en anledning!

BORISS saves lives with the help of Climber and Qlik

BORISS RÄDDAR LIV MED HJÄLP AV QLIK

Qlik har ett samarbete med Barnonkologiskt register i Södra sjukvårdsregionen (BORISS) för att hjälpa vården att ge uppföljning till över 2000 personer, och öka chansen till överlevnad för de som haft cancer som barn.

Genom användning av Qlik kan BORISS-registret analysera behandlingshistorik för varje patient, som i dag omfattar 300 variabler per patient såsom strålning, cytostatika, dos och datum. Denna data hjälper till att ge rätt information som bakgrund till de komplikationer som uppstår när patienterna är vuxna.

>>Läs mer om hur Qlik gör skillnad för BORISS-registret

Bättre service till givarna sparar tid och pengar för Blodcentralen

Tydlig statistik i Qlik har gett Blodcentralen i Stockholm bättre överblick över sina givare. Det har lett till nya rutiner för bland annat nyregistrering, där man nu kan ta emot nya blodgivare på ett mer effektivt sätt – och därmed spara både tid och pengar.

Varje år kommer över 12 000 personer till Blodcentralen och vill bli blodgivare. Blodgivaren måste ha ett blodvärde Hb (hemoglobin) över 125 gram/liter för kvinnor och 135 för män. Vid första mötet tas blodprov som sedan skickas på analys för att mäta Hb och andra värden för att se om givaren är lämplig.

>> Läs om hur Qlik bidrog till nya rutiner och minskade kostnader

Vi kan vårddata…

och hjälper idag ett flertal kunder inom hälso och sjukvårdssektorn att analysera, visualisera och förstå sin data. Här ser ni ett axplock.

 

Faktum är att regionens samtliga akutsjukhus arbetar med oss!

Det är dags att omsätta er data till kunskap. Kontakta oss – vi har lösningen!

Thomas Christian

Business Relationship Manager
thomas.christian@climber.se
+46 72 401 47 47

Daniel Häggroth

BI Manager Hälsa & sjukvård
daniel.haggroth@climber.se
+46 73 537 10 26