Varför Climber?

Creating Intelligent Business med Qlik
Våra Business Intelligence-lösningar hjälper företag att se sin verksamhet från nya infallsvinklar och upptäcka outnyttjad potential. Genom analys ges möjlighet att förbättra och effektivisera verksamheten och därmed öka affärsnyttan. Vi skapar lösningar i marknadens ledande Business Intelligence-verktyg, QlikView och Qlik Sense, och har valt att kalla vårt erbjudande “Creating Intelligent Business”.

Climber_Offering_Qlik_Map

Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder nya och befintliga kunder allt från snabba och konkreta lösningar till att vara en långsiktig samarbetspartner som kontinuerligt är med och utvecklar och bidrar till verksamhetsutveckling och ökad konkurrenskraft.

Vilka är vi?
Vi är experter på QlikView och Qlik Sense och har utvecklat mer än 2000 applikationer. Vi är stolta över att vi har flest certifierade Qlik-konsulter av alla Qlik partners i hela världen. Vår djupa kunskap och långa erfarenhet ger trygghet och hjälper våra kunder till snabbare affärsnytta.

Qlik-Partner-Tile_EliteSolutionProvider

Qlik-Partner-ExpertTile_ManufacturingHighTech

 

 

 

 

 

Expert Services – vår egen Qlik-support

För att säkerställa ett effektivt utnyttjande er investering i QlikView eller Qlik Sense erbjuder vi även support och applikationssupport som tilläggstjänster. I och med att våra kunder hela tiden utvecklas och deras Qlik-miljö stadigt växer lägger vi stor vikt vid att arbeta proaktivt där vi ser möjligheter till förbättring. Genom att göra en teknisk genomlysning kan vi hjälpa våra kunder på vägen framåt för att upprätthålla en optimerad Qlik-miljö för bästa upplevelse och prestanda. Mer om våra olika erbjudande inom support, applikationssupport och teknisk genomlysning kan du läsa om här.

Kunder
Våra kunder finns i alla branscher och vi riktar oss till bolag med behov av analys oavsett storlek där både verksamhet och IT är våra kunder. Utöver alla Qliks produkter erbjuder vi ett antal så kallade “add-on produkter” för att komplettera vårt erbjudande. Detta för att ge största möjliga kundnytta och affärsvärde för våra kunder.

Här läser du om mer om våra Qlik add-on produkter inom planering, budgetering, prognostisering, konsolidering och rapportering.