Transformers4

Varför QlikView?

SYSTEM
Ni har en mängd system där databegrepp som kund, produkt etc finns definierad och systemet innehåller dessa definitioner samt transaktioner. Dessa system kan vara affärssystem, excelfiler och eventuellt webb sidor.

TRANSFORMERS
QlikView skapar ett lager Transformers där vi läser in valda delar av datat från systemen. Datat lagras enligt samma nomenklatur som i källsystemet. Transformers benämns ibland ”Connectorer”, jmf QlikTechs produkt SAP Connector. Climber har Transformers till de flesta systemen på marknaden.

INFORMERS
Nästa lager är Informers. Här omvandlar vi datat från att vara systemspecifik till att vara företagsspecifik. Begrepp och definitioner homogeniseras dvs, enkelt uttryckt, en kund är en kund. Så nu kan vi förstå om den affären som bokades i CRM systemet är fakturerad. Det finns även förutsättning för att räkna ut lönsamhet, bonusar mm. Climber har erfarenhet från att ha skapat Informers för de flesta branscher.

FRONT-ENDS
Slutligen vill vi ju att en människa skall kunna se datat som information. Detta görs genom att koppla på det sista lagret; Front End. Oftast blir dessa Front End-delarna rollspecifika. En analytiker vill se ”allt” medan den högste chefen kanske endast vill se Dashboards. Även här har vi många olika varianter på Front Ends att välja mellan. Värdet av en QlikView-lösning är en direkt funktion av användningsgraden. Därför lägger vi stor vikt vid utformning av användargränssnitt och har många bra exempel på vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Här kan du läsa mer om hur vi på Climber jobbar med QlikView